จังหวัดหนองคาย /ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช “กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์” ณ บริเวณโรงเรียนรุจีจินตกานนท์ บ้านยางชุม หมู่ที่ 5 ต.นาทับไฮ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย

จังหวัดหนองคาย /ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช “กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์” ณ บริเวณโรงเรียนรุจีจินตกานนท์ บ้านยางชุม หมู่ที่ 5 ต.นาทับไฮ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย

เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้ (10 ก.ค. 67) นายสมภพ สมิตะสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช “กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์” ณ บริเวณโรงเรียนรุจีจินตกานนท์ บ้านยางชุม หมู่ที่ 5 ต.นาทับไฮ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย

 

จังหวัดหนองคาย /ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯขึ้นครั้งนี้ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้แสดงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้นำจิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา ปลูกต้นไม้ ทำเสวียน ทำปุ๋ยหมัก ปลูกพืชสวนครัว ทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน และปรับปรุงภูมิทัศน์ มีจิตอาสาพระราชทาน ส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย