สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย จัดโครงการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ บริเวณคันดินรอบหนองน้ำสาธารณประโยชน์หนองซง บ้านโนนโพธิ์ทอง หมู่ที่ 13 ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย จัดโครงการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ บริเวณคันดินรอบหนองน้ำสาธารณประโยชน์หนองซง บ้านโนนโพธิ์ทอง หมู่ที่ 13 ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย

วันนี้ (7 มิ.ย. 67) นายสมภพ สมิตะสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย จัดให้มีขึ้น ณ บริเวณคันดินรอบหนองน้ำสาธารณประโยชน์หนองซง บ้านโนนโพธิ์ทอง หมู่ที่ 13 ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย โดยมีนายวิชัย ปินะสุ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย กล่าวรายงาน

 

โครงการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ในวันนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้หน่วยงานทุกภาคส่วน อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และประชาชนในทุกพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการปลูกบำรุงรักษาต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัดหนองคาย และเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หวงแหนในทรัพยากรป่าไม้ของชาติ อันเป็นการป้องกันทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

 

กิจกรรมในวันนี้เป็นการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ณ บริเวณคันดินรอบหนองน้ำสาธารณประโยชน์หนองซง เนื้อที่ประมาณ 200 ไร่ ผู้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ นักเรียน และเครือข่ายภาคประชาชน และประชาชนในพื้นที่ จำนวนกว่า 200 คน.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย