สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหนองคาย เลือกนายกสมาคมกีฬาฯ ชุดใหม่ ผลเลือกตั้งได้ “กระแสร์ ตระกูรพรพงศ์” ส.ส.หนองคายเขต 1 เป็นนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหนองคาย คนใหม่ ประกาศพร้อม มุ่งพัฒนายกระดับนักกีฬาหนองคาย ก้าวสู่นักกีฬาระดับประเทศ และระดับโลก

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหนองคาย เลือกนายกสมาคมกีฬาฯ ชุดใหม่ ผลเลือกตั้งได้ “กระแสร์ ตระกูรพรพงศ์” ส.ส.หนองคายเขต 1 เป็นนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหนองคาย คนใหม่ ประกาศพร้อม มุ่งพัฒนายกระดับนักกีฬาหนองคาย ก้าวสู่นักกีฬาระดับประเทศ และระดับโลก

วานนี้ (5 มิ.ย. 67) เวลา 10.30 น.ที่ห้องประชุมร่มไทร องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย นายวัชโร นวธาตรี อุปนายกสมาคมกีฬาจังหวัดหนองคายฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ซึ่งมีวาระที่สำคัญ คือ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคม ชุดใหม่ หลังจากชุดเดิมได้หมดวาระลง

 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหนองคาย ชุดปัจจุบันที่มี นายยุทธนา ศรีตะบุตร เป็นนายกสมาคมฯ ได้ครบวาระ 4 ปี จึงต้องมีการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหนองคายใหม่ ซึ่งผลการเลือกตั้ง ปรากฏว่า นายกระแสร์ ตระกูรพรพงศ์ ส.ส.หนองคาย เขต 1 เป็นนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหนองคายคนใหม่

 

นายกระแสร์ ตระกูรพรพงศ์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า ในฐานะที่ได้รับเลือกให้เป็นนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหนองคายควบคู่ไปด้วย จะเป็นโอกาสในการพัฒนานักกีฬาได้มากขึ้น คือ การพัฒนาด้านการศึกษาและกีฬา จัดสรรงบประมาณทุ่มเทให้การพัฒนาด้านกีฬาแก่เยาวชนประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ เพื่อต้องการให้นักกีฬาช้างเผือกของจังหวัดหนองคาย มีอนาคตก้าวไปสู่นักกีฬาระดับชาติ และระดับโลกในอนาคต พร้อมกันนี้ ที่ประชุมยังได้รายงานผลการดำเนินงานของสมาคมในรอบปี 2566 ที่ผ่านมา การแจ้งรายรับ รายจ่าย งบดุลของสมาคมให้ที่ประชุมได้รับทราบด้วย.     

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย