จังหวัดหนองคาย ส่งมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 กิจกรรม “เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” ให้กับจังหวัดอุดรธานี

จังหวัดหนองคาย ส่งมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 กิจกรรม “เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” ให้กับจังหวัดอุดรธานี

เมื่อเวลา 08.00 น.วันนี้ (4 มิ.ย. 67) ลานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 60 พรรษา อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย นายสมภพ สมิตะสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีกิจกรรม “เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567”

 

โดยในวันนี้จังหวัดหนองคายจะส่งมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 กิจกรรม “เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” ให้กับจังหวัดอุดรธานี หลังจากช่วงบ่ายของวันที่ 2 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมาจังหวัดหนองคายรับธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ต่อจากจังหวัดบึงกาฬ ที่เป็นจังหวัดเริ่มต้นของเส้นทางที่ 3 จากทั้งหมด 10 เส้นทาง และได้มีการเฉลิมฉลองฯ ในวันที่ 2 – 3 มิถุนายน 2567

หลังจากเชิญธงสัญลักษณ์ฯ ลงจากเวที นายสมภพ สมิตะสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย / ประธานในพิธีฯ ได้นำขบวน “เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” ออกจากลานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 60 พรรษา ไปตามเส้นทางหมายเลข 2 หนองคาย – อุดรธานี โดยได้มีการส่งมอบต่อธงตราสัญลักษณ์ฯ เป็นระยะ ๆ ซึ่งจุดใหญ่คือที่หน้า อบต.สระใคร อ.สระใคร นายอำเภอเมืองหนองคาย ส่งมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ ให้กับนายอำเภอสระใคร แล้วเคลื่อนขบวนไปยังศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี ที่เป็นรอยต่อระหว่าง จังหวัดหนองคายกับจังหวัดอุดรธานี

 

เมื่อถึงศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี นายสมภพ สมิตะสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ก็ได้ทำพิธีส่งมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ ให้กับนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เพื่อจะได้ประกอบพิธีฯ เฉลิมฉลอง และส่งต่อไปยังจังหวัดที่อยู่เส้นทางที่ 3 ต่อไป.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย