บรรยากาศการยื่นใบสมัครผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกเป็น สว. วันแรกที่จังหวัดหนองคาย ไม่คึกคัก มีผู้มายื่นใบสมัครน้อย และยังพบว่าบางคนมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ต้องกลับไปดำเนินการให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนกลับมายื่นใบสมัครใหม่อีกครั้ง ซึ่งจังหวัดหนองคาย มีผู้มาขอใบสมัครฯ จำนวน 243 คน

บรรยากาศการยื่นใบสมัครผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกเป็น สว. วันแรกที่จังหวัดหนองคาย ไม่คึกคัก มีผู้มายื่นใบสมัครน้อย และยังพบว่าบางคนมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ต้องกลับไปดำเนินการให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนกลับมายื่นใบสมัครใหม่อีกครั้ง ซึ่งจังหวัดหนองคาย มีผู้มาขอใบสมัครฯ จำนวน 243 คน

บรรยากาศการยื่นใบสมัครผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา หรือ สว. วันแรกที่จังหวัดหนองคาย ไม่คึกคัก มีผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกเป็น สว. เดินทางมายื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งระดับอำเภอกันน้อย โดยเปิดให้ยื่นใบสมัครฯ ระหว่างวันที่ 20 – 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

สถานที่รับสมัครเลือก สว. จังหวัดหนองคาย มีทั้งหมด 9 แห่ง  ประกอบด้วย หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย อ.เมืองหนองคาย , ห้องประชุมอำเภอท่าบ่อ ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอท่าบ่อ , หอประชุมเทสก์รังสี อำเภอศรีเชียงใหม่ , หอประชุมที่ว่าการอำเภอสังคม , ห้องประชุมพระธรรมมงคลรังสีนุสรณ์ ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอสระใคร , ห้องประชุมพญานาคราช ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอโพนพิสัย , ห้องประชุมอำเภอรัตนวาปี ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอรัตนวาปี , ห้องประชุมมดง่าม อ.เฝ้าไร่ และห้องประชุมศรีโพธิ์ตาก ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ตาก ซึ่งจังหวัดหนองคาย มีผู้มาขอใบสมัครฯ จำนวน 243 คน

 

บรรยากาศที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย อ.เมืองหนองคาย ซึ่งเป็นสถานยื่นใบที่รับสมัครเลือก สว. มีผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกเป็น สว. หลังจากถึงเวลาที่เปิดให้ยื่นใบสมัคร คนแรกเป็นผู้หญิง แต่หลังจากตรวจสอบคุณสมบัติแล้วพบว่า ยังเป็นสมาชิกของพรรคการเมือง จึงยังไม่สามารถยื่นใบสมัครได้ ต้องกลับไปดำเนินการลาออกให้แล้วเสร็จก่อน แล้วค่อยกลับมาสมัครใหม่ ซึ่งภาพรวมทั้งจังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย