คณะอนุกรรมการคัดเลือก นักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2566 ตรวจประเมินวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประเภทอาชีวศึกษา สถานศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2566

คณะอนุกรรมการคัดเลือก นักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2566 ตรวจประเมินวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประเภทอาชีวศึกษา สถานศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2566

วันนี้ (25 มีนาคม 2567) ที่หอประชุมอนันตนาคราช วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย คณะอนุกรรมการคัดเลือก นักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2566 นำโดย นายธีรภัทร์ ไชยสัตย์ ผู้อำนวยสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประธานคณะอนุกรรมการฯ ได้เข้าตรวจประเมินวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย ที่ได้เข้ารับการตรวจประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประเภทอาชีวศึกษา สถานศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2566 โดยมีนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย , พระครูภาวนาธรรมโฆสิต เจ้าคณะอำเภอเมืองหนองคาย , นายอุดมภูเบศวร์ สมบูรณ์เรศ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 , ดร.มงคล แก้วรอด ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย นางสาวมุธิตรา อัปการัตน์ ผู้แทนศิษย์เก่า  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าหน่วยงานเอกชน ตัวแทนผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและแสดงความคิดเห็น

 

สำหรับวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย เป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่มุ่งสร้างกำลังคนที่มีมาตรฐานวิชาชีพระดับประเทศ จัดการเรียนการสอนใน 3 ระดับ ประกอบด้วย ระดับ ปวช. , ระดับ ปวส. และระดับปริญญาตรี ทั้งนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย เป็นสถานศึกษาหลักด้านวิชาชีพของจังหวัดหนองคาย ที่ได้ผลิตนักเรียน นักศึกษา ออกมารับใช้สังคมอย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพ และประสบความสำเร็จในอาชีพการงานเป็นถึงระดับหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าของกิจการ และที่สำคัญได้ออกมาเป็นกำลังในการขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดหนองคาย เนื่องจากแนวทางและกระบวนการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ มีการสอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงาน และการพัฒนาระบบเศรษฐกิจในพื้นที่เป็นอย่างดี นอกจากนี้วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย ยังได้ให้ความร่วมมือในภารกิจและกิจกรรมของจังหวัดอย่างต่อเนื่องตลอดมา.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย