จังหวัดหนองคาย จัดพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์” เพื่อส่งมอบลายผ้าพระราชทานให้กับช่างทอผ้า กลุ่มทอผ้า และผู้ผลิตผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค จำนวน 60 หน่วยงาน/กลุ่ม ได้นำลายผ้าพระราชทานไปเป็นต้นแบบ และพัฒนาต่อยอด เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่นและงานหัตถกรรม ณ ห้องประชุมหมากเป้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

จังหวัดหนองคาย จัดพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์” เพื่อส่งมอบลายผ้าพระราชทานให้กับช่างทอผ้า กลุ่มทอผ้า และผู้ผลิตผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค จำนวน 60 หน่วยงาน/กลุ่ม ได้นำลายผ้าพระราชทานไปเป็นต้นแบบ และพัฒนาต่อยอด เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่นและงานหัตถกรรม ณ ห้องประชุมหมากเป้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

เมื่อเวลา 09.12 น.วันนี้ (21 มีนาคม 2567) ณ ห้องประชุมหมากเป้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายสิรริวชิราภรณ์” ที่จังหวัดหนองคาย โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย จัดให้มีขึ้น เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตราชกัญญา

 

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตราชกัญญา ได้ทรงศึกษาค้นคว้าลวดลายผืนผ้าจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ และทรงนำมาออกแบบพระราชทานเนื่องในปีมหามงคลนี้ โดยมีลายผ้าพระราชทานหลักจำนวน 4 ลาย ได้แก่ ลายวชิรภักดิ์ , ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ 2567 , ลายหัวใจ และลายดอกรักราษฎร์ภักดี พระราชทานแก่ศิลปิน ช่างทอผ้า และหัตถกรรมไทย สามารถนำลายพระราชทานทั้ง 4 ลานนี้ ไปถักทอผสมผสานกับลวดลายภูมิปัญญาพื้นถิ่น ตามความคิดสร้างสรรค์ของศิลปิน

พิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์” ที่จัดให้มีขึ้นในครั้งนี้ เพื่อส่งมอบลายผ้าพระราชทานให้กับช่างทอผ้า กลุ่มทอผ้า และผู้ผลิตผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค ได้นำแบบลายผ้าพระราชทานไปเป็นต้นแบบ และพัฒนาต่อยอด เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่นและงานหัตถกรรม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ช่างทอผ้า กลุ่มทอผ้า และผู้ผลิตผ้า รับมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์” จำนวน 60 หน่วยงาน/กลุ่ม.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย