หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสภากาแฟ เพื่อสุขภาพ (Morning take) ครั้งที่ 9 เพื่อให้ส่วนราชการ อำเภอ และภาคเอกชน ในจังหวัดหนองคาย ได้พบปะ หารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงาน เพื่อการประสานงานที่ดี

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสภากาแฟ เพื่อสุขภาพ (Morning take) ครั้งที่ 9 เพื่อให้ส่วนราชการ อำเภอ และภาคเอกชน ในจังหวัดหนองคาย ได้พบปะ หารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงาน เพื่อการประสานงานที่ดี

เช้าวันที่ (15 พ.ย. 66) ที่ โรงแรม พันล้าน บูติค รีสอร์ท อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในกิจกรรมสภากาแฟ (Morning take) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 (ครั้งที่ 9/2566) โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นเจ้าภาพ

 

การจัดกิจกรรมสภากาแฟในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งที่ 9 หลังจากมีการงดจัดกิจกรรมฯในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มาเป็นระยะเวลากว่า 3 ปี ซึ่งขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้คลี่คลายและได้มีการประกาศให้เป็นโรคประจำถิ่นไปแล้ว จังหวัดหนองคายจึงได้กลับมาจัดกิจกรรมฯนี้อีกครั้ง โดยกำหนดจัดในวันอังคารที่ 2 ของทุกเดือนหรือตามความเหมาะสม โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้ส่วนราชการ อำเภอ และภาคเอกชน ในจังหวัดหนองคาย ได้พบปะ หารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงาน เพื่อการประสานงานที่ดีระหว่างกัน.     

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย