อำเภอเมืองหนองคายร่วมกับศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 สาขาจังหวัดหนองคาย ออกให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนถึงบ้านด้วยการ "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา บูรณาการภาคีเครือข่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประประชาชนโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง"

อำเภอเมืองหนองคายร่วมกับศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 สาขาจังหวัดหนองคาย ออกให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนถึงบ้านด้วยการ "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา บูรณาการภาคีเครือข่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประประชาชนโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง"

นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองคาย เปิดเผยว่า นายอำเภอเมืองหนองคาย พร้อมด้วยนายสมบูรณ์ เดชา ปลัดอำเภอกลุ่มงานทะเบียนเเละบัตร ฯ และศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 สาขาจังหนองคาย เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองสองห้อง ผู้ใหญ่บ้านให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับประชาชนผู้พิการ ราย นางสาววัชราภรณ์ สุมารสิงห์ บ้านเลขที่ 287 หมู่ 8 ต.ค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย

 

ทั้งนี้ ได้ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจข้อมูล แล้วอำเภอร่วมกับศูนย์บริหารการทะเบียนภาคฯ จัดทำแผนออกให้บริการประชาชนถึงบ้านเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการบริการของภาครัฐ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง พร้อมทั้งบูรณาการภาคีเครือข่ายในการเข้าไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย