ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันสำรวจพื้นที่อาคารทำการ สำนักงานศุลกากรหนองคาย (หลังเก่า) ตามแผนการดำเนินงาน โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ เพื่ออำนวยความสะดวกการค้าชายแดนและผ่านแดน จังหวัดหนองคาย (Nong Khai Trade One Stop Service: NKBTOSS) จังหวัดหนองคาย ที่มีแผนการดำเนินงานฯ ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2566 นี้

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันสำรวจพื้นที่อาคารทำการ สำนักงานศุลกากรหนองคาย (หลังเก่า) ตามแผนการดำเนินงาน โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ เพื่ออำนวยความสะดวกการค้าชายแดนและผ่านแดน จังหวัดหนองคาย (Nong Khai Trade One Stop Service: NKBTOSS) จังหวัดหนองคาย ที่มีแผนการดำเนินงานฯ ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2566 นี้

เมื่อเวลาประมาณ 15.40 น.วานนี้ (10 พฤศจิกายน 66) นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย , นายชาญชัย คงทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันสำรวจพื้นที่อาคารทำการ สำนักงานศุลกากรหนองคาย (หลังเก่า) ตามแผนการดำเนินงาน โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service: OSS) จังหวัดหนองคาย

 

สำหรับโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ เพื่ออำนวยความสะดวกการค้าชายแดนและผ่านแดน จังหวัดหนองคาย (Nong Khai Trade One Stop Service: NKBTOSS) จังหวัดหนองคาย นั้นได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2566 และแล้วเสร็จในวันที่ 29 ตุลาคม 2566 โดยมีขั้นตอนการดำเนินการเริ่มจากการสำรวจพื้นที่อาคารทำการ สำนักงานศุลกากรหนองคาย (หลังเก่า) , การจัดเก็บสิ่งของและทำความสะอาดพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อม , การประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งสำรวจความต้องการของหน่วยงาน , สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคายออกแบบการปรับปรับปรุงอาคาร , ขออนุมัติโครงการฯและขอรับการสนับสนุนงบประมาณ , ดำเนินการปรับปรุงอาคาร/ก่อสร้างงานโยธา พร้อมติดตั้งงานระบบฯ , ตรวจรับโครงการฯ และขั้นตอนสุดท้ายเตรียมพร้อมพื้นที่และความความสะอาด ซึ่งแผนการดำเนินงาน โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service: OSS) จังหวัดหนองคาย ที่ดำเนินการในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการพัฒนา One Stop Service ระหว่างไทย – ลาว – จีน ซึ่งนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พร้อมรองนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีฯ ได้มีการลงพื้นที่จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566 และวันที่ 29 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย