ผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่หนองคาย จัดกิจกรรม “ผู้ตรวจการแผ่นดิน เราทำความดีด้วยหัวใจ” มอบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การศึกษาและอุปกรณ์กีฬาแก่ 3 โรงเรียน

วันที่  7 พฤศจิกายน 2562  เวลา  09.00 น.  ณ หอประชุมเทศบาลเมืองหนองคาย  นายกำภล  เมืองโคตร  นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย  พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองหนองคาย  ให้การต้อนรับ  นายรักษเกชา แฉ่ฉาย  เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  พร้อมคณะฯ ในโอกาสที่เดินทางมาจัดโครงการผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 40  ณ จังหวัดหนองคาย  พร้อมจัดกิจกรรมผู้ตรวจการแผ่นดินตอบแทนสังคม  “ผู้ตรวจการแผ่นดิน เราทำความดีด้วยหัวใจ” (Ombudsman Social Responsibility : OSR) มอบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การศึกษาแก่ 3 โรงเรียนในจังหวัดหนองคาย   มุ่งขยายโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่ห่างไกล  ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

 

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย  เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า กิจกรรม “ผู้ตรวจการแผ่นดิน เราทำความดีด้วยหัวใจ” เป็นกิจกรรมผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อสังคมหรือ OSR (Ombudsman Social Responsibility) ด้านการพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตแก่เยาวชน ภายใต้โครงการผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 40 โดยมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน  6 เครื่อง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนได้มีทักษะความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สนับสนุนกระบวนการเรียนการสอนการศึกษาไทยในยุค 4.0

 

นอกจากนี้  ยังได้มอบอุปกรณ์กีฬาและเครื่องอุปโภคที่จำเป็น  ได้แก่  ตู้กดน้ำ 2 เครื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 ชำนาญอนุเคราะห์,  โรงเรียนเทศบาล 5 มีชัยวิทยา  และโรงเรียนบ้านหนองเดิ่น ต.มีชัย  อ.เมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย  พร้อมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน  ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรฺไทย พ.ศ.2560 ให้แก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงานเทศบาลเมืองหนองคาย  ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาที่มาร่วมกิจกรรมได้รับทราบอีกด้วย.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย