จังหวัดหนองคาย จัดพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.) ที่ออกปฏิบัติงานในพื้นที่บ้านยางชุม ตำบลนาทับไฮ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย มีทั้งให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการทันตกรรม บริการแพทย์แผนไทย บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง และผู้ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดวัคซีน และเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง

จังหวัดหนองคาย จัดพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.) ที่ออกปฏิบัติงานในพื้นที่บ้านยางชุม ตำบลนาทับไฮ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย มีทั้งให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการทันตกรรม บริการแพทย์แผนไทย บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง และผู้ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดวัคซีน และเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง

วันนี้ (12 ม.ค. 65)ณ วัดดงยางวราราม บ้านยางชุม หมู่ 5 ตำบลนาทับไฮ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.) เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมี นพ.ชัชวาลย์ ฤทธิ์ฐิติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย , นางวารุณี ไพศาลธนวัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย/ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองคาย , นายธงชัย บุตรวงษ์ นายอำเภอรัตนวาปี พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติฯและตรวจเยี่ยมฯ ในครั้งนี้ด้วย

 

จังหวัดหนองคาย ได้รับพระราชทานให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2512  ลำดับที่ 8  ออกให้บริการประชาชนในถิ่นธุระกันดารเดือนละ 1-2 ครั้ง และในปีงบประมาณ 2565  มีกำหนดออกปฏิบัติงานจำนวน 13 ครั้ง ในวันนี้เป็นการปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอรัตนวาปี ครั้งที่ 4/2565  ผู้ปฏิบัติงานประกอบด้วย ทีมอาสาสมัคร สมาชิก พอ.สว. จาก รพ.หนองคาย , สาธารณสุขอำเภอรัตนวาปี , รพ.รัตนวาปี , รพ.สต.ทุกแห่งในพื้นที่อำเภอรัตนวาปี ,  สสจ.หนองคาย และ ตชด. 245 หนองคาย

 

การปฏิบัติงานในวันนี้มีผลงานการให้บริการรวมทั้งหมด จำนวน 187 คน ประกอบด้วยบริการ ให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง และผู้ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดวัคซีน จำนวน 36 คน บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปจำนวน 92 คน  บริการทันตกรรม จำนวน 10 คน บริการแพทย์แผนไทยฯ จำนวน 21 คน ให้ความรู้การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง จำนวน 25 คน และเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 3 คน ประกอบด้วย นางพุทธา เยาวเสริฐ อายุ 70 ปี , นายคำพันธ์ โพธิ์ภูมิ อายุ 79 ปี และนายสัมฤทธิ์ ดำดา อายุ 76 ปี และขออนุมัติส่งต่อผู้ป่วยเป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ จำนวน 1 คน.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย