อบจ.หนองคาย ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย ตำรวจภูธรเมืองหนองคาย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชน ในจังหวัดหนองคาย ร่วมกันระดมความคิดเห็น เร่งขับเคลื่อนโครงการ “หนองคายเซฟตี้โซน” (NONGKHAI SAFETY ZONEป โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนารูปแบบวิธีการป้องกันอาชญากรรมโดยใช้นวัตกรรมและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตามแนวคิด “เมืองอัจฉริยะ”

อบจ.หนองคาย ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย ตำรวจภูธรเมืองหนองคาย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชน ในจังหวัดหนองคาย ร่วมกันระดมความคิดเห็น เร่งขับเคลื่อนโครงการ “หนองคายเซฟตี้โซน” (NONGKHAI SAFETY ZONEป โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนารูปแบบวิธีการป้องกันอาชญากรรมโดยใช้นวัตกรรมและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตามแนวคิด “เมืองอัจฉริยะ”

เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ (25 พฤศจิกายน 2564) ณ ห้องประชุมเรือนร่มเย็น องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย พล.ต.ต.สายเพชร ศรีสังข์ รอง ผบช.ภ.4 , นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายก อบจ.หนองคาย , พล.ต.ต.พุฒิพงศ์ มุสิกูล ผบก.ภ.จว.หนองคาย ได้ประชุมติดตามความคืบหน้ากับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสื่อมวลในจังหวัดหนองคาย เพื่อระดมความคิดเห็นเร่งขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ “หนองคายเซฟตี้โซน” (NONGKHAI SAFETY ZONE)

 

ตามที่รัฐบาลได้กำหนดวิสัยทัศน์ประเทศไทยว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้จัดทำโครงการ “สมาร์ทเซฟตี้โซน 4.0” หรือโครงการ SMART SAFETY ZONE 4.0 ขึ้น เพื่อเป็นโครงการนำร่องในพื้นที่ต่าง ๆ ภาคละ 1 พื้นที่ โดยมีเป้าหมายคือ พัฒนารูปแบบวิธีการป้องกันอาชญากรรมโดยใช้นวัตกรรมและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตามแนวคิด “เมืองอัจฉริยะ” และ พล.ต.ต.พุฒิพงศ์ มุสิกูล ผบก.ภ.จว.หนองคาย ได้พิจารณาคัดเลือกสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองคาย เป็นสถานีนำร่อง ของโครงการ SMART SAFETY ZONE 4.0 ของตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย พร้อมได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายป้องกันอาชญากรรมเชิงรุกประจำสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองคาย ตามแนวทางการสร้างเครือข่ายร่วมกับพันธมิตรหลักของชุมชน เพื่อขับเคลื่อนโครงการฯดังกล่าว

 

ในการประชุมฯครั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา จุดติดตั้งกล้อง AI CCTV Face & Analysis / AI CCTV License Plate , จุดติดตั้งเสา SOS Smart Pole Emergency Alarm ,  งบประมาณ และการทำแบบสอบถาม Pre-Test People Poll ซึ่งคาดว่าทุกฝ่ายจะมีการลงนาม MOU ร่วมกันในช่วงเดือนธันวาคม 2564 นี้.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย