ผู้บังคับการ กองบังคับการควบคุมที่ 2 กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วย ตามโครงการ “กองทัพบก ร่วมใจ ต้านภัยหนาว” เพื่อบรรเทาความหนาวเย็น ตลอดห้วงฤดูหนาว และเพื่อให้เป็นขวัญ กำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่

ผู้บังคับการ กองบังคับการควบคุมที่ 2 กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วย ตามโครงการ “กองทัพบก ร่วมใจ ต้านภัยหนาว”  เพื่อบรรเทาความหนาวเย็น ตลอดห้วงฤดูหนาว และเพื่อให้เป็นขวัญ กำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่

วันนี้ (23 พ.ย. 64) พ.อ.จักรพงษ์ โพธิ์นาแค ผู้บังคับการ กองบังคับการควบคุมที่ 2 กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี / ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 13 เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วย จำนวน 160 ผืน ตามโครงการ กองทัพบก ร่วมใจ ต้านภัยหนาว ณ ศาลาประชาคม บ้านกองนาง ต.กองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองคาย นอกจากนี้ผู้บังคับการ กองบังคับการควบคุมที่ 2 กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ยังได้ลงพื้นที่มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนตามบ้าน จำนวน 5 รายอีกด้วย

 

กองทัพบก โดยกองบังคับการควบคุมที่ 2 กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ได้จัดกิจกรรม “โครงการ กองทัพบก ร่วมใจ ต้านภัยหนาว” โดยได้นำผ้าห่มกันหนาวมามอบให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วย โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อมอบผ้าห่มให้กับประชาชนในพื้นที่ ได้นำไปใช้ประโยชน์ภายในครัวเรือน เพื่อบรรเทาความหนาวเย็นตลอดห้วงฤดูหนาว เพื่อมอบให้เป็นขวัญและกำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดน เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนในการจัดซื้อผ้าห่มกันหนาว และเพื่อเป็นการบูรณาการขอองหน่วยงานในพื้นที่ ในการให้ความช่วยเหลือประชาชน.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย