จังหวัดหนองคาย โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2564

จังหวัดหนองคาย โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2564

เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้ (29 เม.ย. 64)ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย , นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย , นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย , นายเผด็จ สุขเกษม วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดหนองคาย ได้ร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2564

 

ตามที่กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อส่งเสริมให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกันทำความดีถวายพระราชกุศล แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ นำหลักธรรมคำสอนทางศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิต สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันหลักของชาติ และเสริมสร้างความรักสามัคคีของประชาชนในชาติให้มั่นคง
 
 

จังหวัดหนองคาย จึงได้มอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย ดำเนินการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2564 ในครั้งนี้ขึ้น.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย