“ยุทธนา ศรีตะบุตร” ผู้สมัครนายก อบจ. หมายเลข 1 นำกลุ่มรักหนองคาย ชูนโยบาย 6 ข้อสานต่อผลงานพัฒนาจังหวัดหนองคาย พร้อมประกาศยืนยันไม่ผูกพันกับนักการเมือง หรือพรรคการเมืองใด

“ยุทธนา ศรีตะบุตร” ผู้สมัครนายก อบจ. หมายเลข 1 นำกลุ่มรักหนองคาย ชูนโยบาย 6 ข้อสานต่อผลงานพัฒนาจังหวัดหนองคาย พร้อมประกาศยืนยันไม่ผูกพันกับนักการเมือง หรือพรรคการเมืองใด

นายยุทธนา ศรีตะบุตร ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย หมายเลข 1 บอกว่า ตนลงสมัครรับเลือกตั้งฯ ในนามกลุ่มรักหนองคาย ไม่ผูกพันกับพรรคการเมืองใด ๆ รวมได้มีการรวมกลุ่มกันมาเพื่อจัดตั้งเป็นกลุ่มการเมืองท้องถิ่น โดยได้มีการดำเนินนโยบายต่าง ๆ ซึ่งที่ผ่านมานโยบายที่ประสบความสำเร็จคือนโยบายเกี่ยวกับผู้สูงอายุ กีฬา กลุ่มอาชีพ การศึกษา ประเพณีศิลปวัฒนธรรม และเรื่องชาติพันธุ์ ที่เป็นนโยบายที่ยึดโยงกับประชาชนในพื้นที่ เพราะว่าการเมืองนี้คือการเมืองท้องถิ่น ประกอบกับตนเป็นคนในพื้นที่ ดังนั้นปัญหาเรื่องโรคติดต่อโควิด-19 ที่ได้มีการร่วมมือกับ อสม. จนประสบความสำเร็จ ก็ใช้หลักคนท้องถิ่นที่ได้บริหารจัดการคนท้องถิ่น เมื่อนโยบายทั้ง 6 ด้านของตนที่ประสบความสำเร็จ รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปัญหาภัยพิบัติต่าง ๆ โรคติดต่อโควิด-19 ที่ประสบความสำเร็จ ก็จะมีการต่อยอดนโยบายเหล่านี้ โดยมีเป้าหมายสุดท้ายที่จะทำให้จังหวัดหนองคาย เป็นศูนย์กลางในหลายด้าน เช่นด้านที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติ ด้านศิลปวัฒนธรรม ที่จังหวัดหนองคายเป็นปลายทางของรถไฟความเร็วสูงของประเทศไทยที่จะเชื่อมโยงกับภูมิภาค ก็จะใช้โอกาสตรงนี้ให้ชาวหนองคายได้ประโยชน์มากที่สุด ซึ่งจะมีการเตรียมความพร้อมให้สอดคล้องกับนโยบายต่าง ๆ

 

 

นายยุทธนา กล่าวต่อไปอีกว่า ส่วนการหาเสียงเลือกตั้งในครั้งนี้ ที่มีตนที่เคยเป็นนายก อบจ.มาแล้ว และผู้ลงสมัคร ส.อบจ. ที่มีอดีต ส.อบจ.เป็นจำนวนมาก จึงทำให้เชื่อมั่นว่าจะได้รับความเมตตาและการสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนชาวหนองคาย เพื่อที่จะได้เข้าไปดำเนินนโยบายต่าง ๆ ให้ประสบความสำเร็จ และต่อยอดนโยบายเพื่อนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไป

ส่วนการที่ตนดำรงตำแหน่งนายก อบจ.หลายสมัยและยาวนานนั้น นายยุทธนา กล่าวว่า เกิดจากการที่ตนเป็นคนหนองคายโดยกำเนิด ตนเกิดที่จังหวัดหนองคาย โตที่จังหวัดหนองคาย พ่อ-แม่ พ่อตา แม่ยาย และญาติพี่น้องก็เป็นคนหนองคาย ฉะนั้นความเป็นคนหนองคายนี่ละที่ยึดโยง ทำให้สะท้อน รับทราบปัญหาต่าง ๆ ผ่านญาติพี่น้องและประชาชนชาวหนองคายอย่างใกล้ชิด ทำให้การที่ตนดำรงตำแหน่งนายกฯ เป็นเวลานาน นโยบายต่าง ๆ จึงตรงเป้า เนื่องจากงบประมาณของ อบจ.มีข้อจำกัด แต่ความต้องการมีมากกว่า การที่ตนเป็นคนในพื้นที่ จึงทำให้ตนสามารถบริหารจัดการภายใต้งบประมาณที่จำกัด เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อประชาชน ซึ่งประสบความสำเร็จในหลายสมัยที่ผ่านมา

 

นายยุทธนา กล่าวในตอนท้ายว่า การเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นการนับญาติ อย่างตนขอยืนยันว่าไม่ได้ผูกพันกับนักการเมืองเลย ดังนั้นการนับญาติ จะเป็นความผูกพันในเครือญาติมากกว่าเรื่องอื่น อยู่ที่ว่าใครจะนับญาติได้มากกว่ากัน

สำหรับนายยุทธนา เป็นนายก อบจ.หนองคาย ถึง 4 สมัย คือในปี 2541 ปี 2547 ปี 2551 และปี 2555 เป็นยาวไปถึงช่วงที่ คสช.เข้ามายึดอำนาจ ลงสมัครรับเลือกตั้งฯ ลงสมัครในนามกลุ่มรักหนองคาย ไม่ผูกพันกับพรรคการเมืองใด.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย