“นายก อชิรพัฒน์ สิงห์ทรายขาว จัดให้”....จัดใหญ่ทุกปี การแข่งขันฟุตบอล ด่านศรีสุข คัพ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 มีทีมเข้าร่วมกว่า 80 ทีม ใน 3 รุ่นการแข่งขัน

“นายก อชิรพัฒน์ สิงห์ทรายขาว จัดให้”....จัดใหญ่ทุกปี การแข่งขันฟุตบอล ด่านศรีสุข คัพ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 มีทีมเข้าร่วมกว่า 80 ทีม ใน 3 รุ่นการแข่งขัน

วันที่ 19 พ.ย. 2563 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนอาโอยาม่า 2 ต.ด่านศรีสุข อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย นายอชิรพัฒน์ สิงห์ทรายขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาเพื่อพัฒนาศักยภาพความเป็นเลิศ ประจำปี 2563 (การแข่งขันฟุตบอล ด่านศรีสุขคัพ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563) โดยมี นายสุทธิพงษ์ เสมอสาย ผู้อำนวยการกองช่างปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารสวนตำบลด่านศรีสุข กล่าวรายงาน มีเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน ผู้ควบคุมทีม นักกีฬาเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

 

นายอชิรพัฒน์ สิงห์ทรายขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข กล่าวว่า โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาเพื่อพัฒนาศักยภาพความเป็นเลิศ ประจำปี 2563 (การแข่งขันฟุตบอล ด่านศรีสุขคัพ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563) ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการและองค์กรชุมชน ประชาชน และเยาวชน สร้างความสมัครสมานสามัคคี ภายในตำบลด่านศรีสุข และตำบลใกล้เคียงในการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ ได้จัดการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2563โดยแบ่งการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทเยาวชน อายุ 12 ปี ,ประเภทเยาวชน อายุ 15 ปี และ ประเภทประชาชนทั่วไป รวมทั้งหมด 80 ทีม

 

นายอชิรพัฒน์ สิงห์ทรายขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข กล่าวอีกว่า องค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข ได้ให้ความสำคัญต่อการออกกำลังกาย และการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานในองค์กร ประชาชน เยาวชน โดยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเพื่อให้ประชาชน เยาวชน ได้ทำกิกรรมต่างๆ ร่วมกัน ในการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ นอกจากนักกีฬาและผู้เข้าร่วมทุกท่าน จะได้ประโยชน์ทางด้านร่างกาย และเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดีแล้ว ความสนุกสนานรื่นเริง ยังช่วยผ่อนคลายความเมื่อยล้าและความเครียดจากการทำงานอีกด้วย และที่สำคัญที่สุด การแข่งขันกีฬาและกิจกรรมต่าง ๆ ยังช่วยเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในตำบลด่านศรีสุข และตำบลใกล้เคียง ซึ่งนำไปสู่ความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกัน ในการพัฒนาชุมชน ประโยชน์ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้การทำงานเป็นหมู่คณะ และการช่วยเหลือร่วมมือกันเพื่อก้าวไปสู่จุดหมาย ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง

การดำเนินงาน ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากโรงเรียนอาโอยาม่า 2 และจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 25 (นพค.25) พร้อมด้วยคณะกรรมการ คณะครูและบุคลากรทุกฝ่ายทำให้การจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย