นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมมอบเช็คเงินสดช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 8 หลัง ที่ชุมชนสระแก้ว จำนวนกว่า 246,179 บาท

นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมมอบเช็คเงินสดช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 8 หลัง ที่ชุมชนสระแก้ว จำนวนกว่า 246,179 บาท

วันที่ 27 มิ.ย. 2563 เวลา 15.00 น. ณ ชุมชมสระแก้ว ซอย 2 ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย นายกำภล เมืองโคตร นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย  พร้อมด้วย นายวีระชัยโชค มงคลภูมิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย ,นายสุเทพ อินทะชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย ,นายวินชัย ไวยพัฒน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย และ คณะผู้บริหาร ,สมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองคาย, ประธานที่ปรึกษานายกฯ , คณะที่ปรึกษานายกฯ, ปลัดเทศบาลเมืองหนองคาย ,รองปลัดเทศบาลเมืองหนองคาย หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองหนองคาย ร่วมมอบเช็คเงินสดช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 8 หลัง ณ ชุมชนสระแก้ว จำนวนกว่า 246,179 บาท ได้แก่ บ้านของนางปัณยตา โพธิเสน ,น.ส.สมควร พลากร ,น.ส.จารุวรรณ โพธิ์คำ ,นางจันทร์ใด อาคมศิลป์ และนายเผด็จ อาคมศิลป์ ทั้ง 5 หลังเสียหายทั้งหมดได้รับหลังละ 37,000 บาท ส่วนอีก 3 หลังเสียหายบางส่วน ได้แก่บ้านของนายรังสิมันตุ์ สิงห์มะเริง ได้รับ 21,282 บาท, นางวาสนา สานุช ได้รับ 7,252 บาท และน.ส.ศิริพร จิตจรัสธรรม ได้รับ 32,645 บาท

 

ทั้งนี้จากการสำรวจความเสียหายในพื้นที่ดังกล่าว เจ้าหน้าที่สำนักการช่างเทศบาลเมืองหนองคายได้ประเมินค่าเสียหายรวมเป็นเงิน 7,651,193 บาท เทศบาลเมืองหนองคายสามารถทำการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย ซึ่งมีลักษณะเป็นการช่วยเหลือที่จำเป็นที่ต้องแก้ไข้โดยฉับพลันในการดำรงชีพและความเป็นอยู่ของประชาชน หรือเป็นการซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายให้คืนสู่สภาพเดิมอันเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าโดยไม่ต้องเสนอคณะกรรมการช่วยเหลือ ตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 เป็นเงินจำนวน 246,179 บาท

 

สำหรับเหตุการณ์ไฟไหม้บ้านในครั้งนี้ เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 14.30 น. ของวันนี้ (20 มิ.ย. 63) เพลิงเริ่มลุกไหม้จากบ้านของนางจารุวรรณ เที่ยงผดุงภ์ และได้ลุกลามไปยังบ้านที่อยู่ติดกันที่เป็นบ้านไม้เช่นเดียวกันอย่างรวดเร็ว ไม่ถึง 40 นาที เพลิงได้ลุกไหม้บ้านที่อยู่ติดกันรวมทั้งบ้านต้นเพลิง รวม 5 หลัง และยังได้ลุกลามต่อไปยังบ้านที่อยู่ใกล้กันเสียหายบางส่วนอีก 3 หลัง.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย