จังหวัดหนองคาย จัดโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ที่ ต.โพนทอง อ.โพธิ์ตาก

จังหวัดหนองคาย จัดโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ที่ ต.โพนทอง อ.โพธิ์ตาก

วันที่ 25 มิ.ย. 2563 ที่โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่ ต.โพนทอง อ.โพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ จากนั้นได้เปิดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดหนองคาย” โดยมี นายสมควร ใจซื่อ นายอำเภอโพธิ์ตาก กล่าวรายงาน มี นายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ,นางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย ,นายวรรณพล ต่อพล ปลัดจังหวัดหนองคาย ,นายยรรยง พรมศร จ่าจังหวัดหนองคาย ,นายสมหวัง โคตรลาคำ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอโพธิ์ตาก หัวหน้าส่วนราชการ ,สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย ,ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,ผู้นำชุมชน,ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร และประชาชนในพื้นที่ร่วมในกิจกรรม

 

จากนั้น นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้มอบทุนอุปการะเด็กทุนละ 1,000 บาท จำนวน 5 ทุน, มอบเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก รายละ 2,000 บาท จำนวน 5 ราย, มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง 5 รายๆละ 3,000 บาท, มอบพันธุ์ปลาให้กับผู้นำชุมชน ,ชมรมแม่บ้านมหาดไทยยังได้มอบจักรยานให้กับเด็กนักเรียนผู้ยากไร้ จำนวน 10 คน (10 คัน) นอกจากนี้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย ยังได้มอบถุงยังชีพ ให้กับราษฎรผู้ยากไร้ มอบหน้ากากอนามัย และมอบแว่นตาให้กับประชาชนที่มีปัญหาทางด้านสายตา และปลูกต้นไม้ภายในบริเวณโรงเรียน อีกด้วย

สำหรับการจัดงานครั้งนี้ได้มีการให้บริการตามภารกิจของส่วนราชการต่าง ๆ เช่น การให้บริการตรวจสุขภาพโดยหน่วยแพทย์อาสา การรับเรื่องราวร้องทุกข์ การให้ความรู้และให้บริการเกี่ยวกับการเกษตร การปศุสัตว์มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันให้สุนัขและแมว อีกทั้งยังได้ให้เกษตรกรและกลุ่มผลิตสินค้าโอทอป นำสินค้ามาจำหน่าย ให้กับผู้ที่มาร่วมงาน โดยมีมาตรการเข้มงวดในการป้องกันการแพร่ระบาดาของไวรัสโควิด -19 ทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิของผู้ร่วมงาน การจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงาน และการเว้นระยะห่าง เป็นต้น

 

ทั้งนี้โครงการต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่และจัดกิจกรรมตามภารกิจงานที่รับผิดชอบไปให้บริการแก่ประชาชน เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้ประชาชนเข้าถึงบริการของรัฐได้สะดวก รวดเร็ว เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการติดต่อราชการ และลดค่าครองชีพให้กับประชาชนในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน และเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐกับประชาชนในพื้นที่.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย