จังหวัดหนองคาย จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต “สมเด็จพระนารายณ์มหาราช” ประจำปีพุทธศักราช 2567

จังหวัดหนองคาย จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต “สมเด็จพระนารายณ์มหาราช” ประจำปีพุทธศักราช 2567

เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (11 ก.ค. 67) ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย นายสมภพ สมิตะสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต “สมเด็จพระนารายณ์มหาราช” ประจำปีพุทธศักราช 2567

 

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง พระมหากษัตริย์ผู้ครองกรุงศรีอยุธยา กับพระราชมารดาผู้ทรงเป็นพระราชธิดา ในสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม พระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ เดือนยี่ ปีวอก พุทธศักราช 2175 ขึ้นเสวยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ 27 แห่งกรุงศรีอยุธยา เสวยราชย์ที่กรุงศรีอยุธยาได้ประมาณ 10 ปี จึงทรงมีพระราชดำริให้สถาปนาเมืองเก่า คือเมืองลวธานีหรือลพบุรีในปัจจุบันเป็นราชธานีที่สอง พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์นักรบผู้กล้าหาญ ทรงปกครองอาณาประชาราษฎร์ด้วยทศพิธราชธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวกับการเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์เพียงพระองค์เดียวในบูรพาประเทศที่เป็นมิตรและสนิทสนมกับชาวยุโรป เป็นผลให้เกิดการถ่ายเทอารยธรรม ยังความเจริญ  ในด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ การค้า และสถาปัตยกรรมแก่สยามประเทศ นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงมีพระปรีชาในด้านศิลปะวรรณคดีเป็นอย่างดียิ่ง ได้ทรง  พระราชนิพนธ์วรรณคดีไทยไว้หลายเรื่อง สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเสด็จดำรงราชสมบัตินานถึง 32 ปี จึงทรงพระประชวร และเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พุทธศักราช 2231 สิริรวมพระชนมายุได้ 56 พรรษา.
 
กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย