ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ส่งมอบบ้าน ตามโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี 2566 ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 2 แสนบาท ให้แก่ประชาชนชาวตำบลบ้านต้อน อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน บ้านพักอาศัยไม่มั่นคงถาวร จำนวน 1 หลัง

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ส่งมอบบ้าน ตามโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี 2566 ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 2 แสนบาท ให้แก่ประชาชนชาวตำบลบ้านต้อน อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน บ้านพักอาศัยไม่มั่นคงถาวร จำนวน 1 หลัง

วันนี้ (10 ก.ค. 67) นายสมภพ สมิตะสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้าน ตามโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี 2566 ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 2 แสนบาท ให้แก่นายคำตา ยามดี บ้านเลขที่ 73 หมู่ 4 ต.บ้านต้อน อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย โดยมีนายวุฒิชัย ชัยภูวนารถ นายอำเภอรัตนวาปี กล่าวต้อนรับ และนายประดิษฐ์ นัดทะยาย พัฒนาการจังหวัดหนองคาย กล่าวรายงาน

 

สำหรับโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี 2566 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 200,000 บาท ในการจัดสร้างบ้านให้กับประชาชนเป้าหมายในระบบ TPMAP Logbook ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน บ้านพักอาศัยไม่มั่นคงถาวร โครงสร้างบ้านไม่มีความแข็งแรง ฝาบ้านชำรุด หรือไม่ครบ 4 ด้าน และประตูหน้าต่างอยู่ในสภาพไม่คงทน กับการใช้งานในระยะเวลา 5 ปี

 

ในโอกาสที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลครบรอบ 84 ปี และในฐานะที่เป็นหน่วยงานในการช่วยเหลือสังคมและมีความห่วงใยประชาชนมาโดยตลอด จึงได้ร่วมมือกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดสรรงบประมาณให้จังหวัดในการสร้างที่อยู่อาศัยให้กับครัวเรือนเป้าหมาย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดสร้างบ้านให้กับประชาชนที่มีบ้านพักอาศัยไม่มั่นคงถาวร จำนวน 1 หลัง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนที่มีบ้านพักอาศัยไม่มั่นคงถาวร ตามระบบ TPMAP ซึ่งจังหวัดหนองคาย ได้ดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ มีครัวเรือนเป้าหมายตามระบบ TPMAP จำนวน 2,321 ครัวเรือน ได้ดำเนินการเติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP เพื่อให้ข้อมูลมีความพร้อม ถูกต้อง โดยทีมพี่เลี้ยงลงพื้นที่ร่วมกับครัวเรือนในการวิเคราะห์สภาพปัญหาและหาแนวทางแก้ไข แบ่งเป็น มิติสุขภาพ 651 ครัวเรือน มิติความเป็นอยู่ 485 ครัวเรือน มิติการศึกษา 669 ครัวเรือน มิติรายได้ 941 ครัวเรือน.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย