ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 จังหวัดหนองคาย เปิดบ้านนำเสนอนวัตกรรมถ่ายทอดความรู้พลังงานทดแทนกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนช่วยกันลดการใช้พลังงานในทุกรูปแบบ

ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 จังหวัดหนองคาย เปิดบ้านนำเสนอนวัตกรรมถ่ายทอดความรู้พลังงานทดแทนกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนช่วยกันลดการใช้พลังงานในทุกรูปแบบ

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 10 ก.ค. 2567 ที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 จังหวัดหนองคาย ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดงานการถ่ายทอดเผยแพร่สาธิตและจัดแสดงองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

 

นายประกอบ เอี่ยมสะอาด ผู้อำนวยการกองถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า  ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 จังหวัดหนองคาย ได้จัดงานในครั้งนี้ขึ้นเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานในรูปแบบการจัดนิทรรศการประจำปี การนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ เกี่ยวข้องกับพลังงาน รณรงค์ให้ประชาชนใช้พลังงานทดแทนให้มากขึ้น อีกทั้งเพื่อมุ่งหวังให้หน่วยงานภาค รัฐภาค เอกชน สถาบันการศึกษาและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ได้รับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

 

นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและสถานศึกษา เช่น  ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้า ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เตาชีวมวล เตาเศรษฐกิจ เตาย่างประสิทธิภาพสูง เตาเผาถ่าน 200 ลิตร เตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง จักรยานสูบน้ำ เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์และกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า ชุดสาธิตด้านการอนุรักษ์พลังงาน เช่น สาธิตการล้างแอร์ด้วยตนเอง ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงฉลาก เบอร์ 5.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย