จังหวัดหนองคาย ร่วมกับสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จัดการแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปี 2567 “เจ็ตสกีโปรทัวร์ 2024 สนามที่ 3 ณ จังหวัดหนองคาย” โดยจัดการแข่งขันที่บึงหนองคาย เทศบาลตำบลวัดธาตุ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย ในระหว่างวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2567

จังหวัดหนองคาย ร่วมกับสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จัดการแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปี 2567 “เจ็ตสกีโปรทัวร์ 2024 สนามที่ 3 ณ จังหวัดหนองคาย” โดยจัดการแข่งขันที่บึงหนองคาย เทศบาลตำบลวัดธาตุ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย ในระหว่างวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2567

เมื่อเวลา 16.30 น.วันนี้ (8 กรกฎาคม 2567) ที่ริมบึงหนองคาย ต.วัดธาตุ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย นายสมภพ สมิตะสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย , นายณรงค์ พลละเอียด อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ที่ปรึกษาสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี , นายจรูญ จิตรักษ์ รองนายก อบจ.หนองคาย , นายศรีเมือง ผาเจริญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย , พ.ต.อ.สมชาย สงวนศักดิ์ภักดี รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย , นายปราโมทย์ สุขสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย , นายเกรียงศักดิ์ ถวายชัย ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย , นายสายัณห์ มัครมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย และนายวีระพงษ์ ผาแก้ว นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย ได้ร่วมกันแถลงข่าว การแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปี 2567 “เจ็ตสกีโปรทัวร์ 2024 สนามที่ 3 ณ จังหวัดหนองคาย”

 

ด้วยจังหวัดหนองคาย ร่วมกับสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี กำหนดจัดการแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปี 2567 “เจ็ตสกีโปรทัวร์ 2024 สนามที่ 3 ณ จังหวัดหนองคาย” โดยจัดการแข่งขันที่บึงหนองคาย เทศบาลตำบลวัดธาตุ อ.เมือง จ.หนองคาย ในระหว่างวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2567 ซึ่งจังหวัดหนองคายเป็นเจ้าภาพร่วมในการดำเนินการจัดการแข่งขันฯ โดยใน 1 ปี สมาคมฯ กำหนดจัดการแข่งขัน ออกเป็น 4 สนาม ซึ่งการแข่งขันที่จะจัดขึ้นที่จังหวัดหนองคาย เป็นสนามที่ 3

 

สำหรับวัตถุประสงค์สำคัญในการจัดการแข่งขันฯในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดหนองคาย เพื่อเป็นการเก็บคะแนนนักกีฬาทีมชาติไทยและเป็นสนามเก็บคะแนนสะสม เพื่อสนับสนุนให้นักกีฬา เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษา ของจังหวัดหนองคายและจังหวัดใกล้เคียงได้มีประสบการณ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศและนานาชาติ มีทักษะและเพิ่มขีดความสามารถที่สูงขึ้น เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน สถานประกอบการในจังหวัดหนองคาย และเพื่อพัฒนาบึงหนองคายให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย