จังหวัดหนองคาย ประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ หลังจากได้มีพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ สระมุจลินท์ วัดพระธาตุบังพวน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมา

จังหวัดหนองคาย ประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ หลังจากได้มีพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ สระมุจลินท์ วัดพระธาตุบังพวน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมา

วันนี้ (7 ก.ค. 67) ณ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย นายสมภพ สมิตะสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 หลังจากได้มีพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ สระมุจลินท์ วัดพระธาตุบังพวน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมา โดยมีพระครูอรุณปัญญาธร ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย อายุ 94 ปี วัดสว่างธรรมาวาส อำเภอท่าบ่อเป็นประธานสงฆ์ มีทุกภาคส่วนในจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมพิธีฯ อย่างพร้อมเพรียง

 

 

โดยพิธีฯเริ่มจากผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้อัญเชิญขันน้ำสาครและที่ตักน้ำ จากห้องรับรองพลตรีกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย มายังบริเวณลานจอดรถ หน้าศาลากุศลสงเคราะห์ วัดโพธิ์ชัย พระอาราคมหลวง จากนั้นก็ได้เคลื่อนขบวนอัญเชิญไปยังศาลาอเนกประสงค์ พุทธบารมีหลวงพ่อพระใส และเจ้าหน้าที่อัญเชิญขันน้ำสาครและที่ตักน้ำขึ้นไปยังภายในพระอุโบสถ

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย จุดธูปเทียนที่หน้าเครื่องสังเวยบูชา พราหมณ์ อ่านโองการบูชาฤกษ์ จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และหัวหน้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เดินขึ้นไปภายในพระอุโบสถ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล  พระสงฆ์ให้ศีล พร้อมประกาศชุมนุมเทวดาในการพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ประธานสงฆ์ เจิมเทียนชัย  เทียนมหามงคล และเทียนพุทธาภิเษก

 

เมื่อถึงฤกษ์เวลา 17.09 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ถวายเทียนชนวนแด่ประธานสงฆ์ ประธานสงฆ์จุดเทียนชัย และเทียนพุทธาภิเษก พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์คาถา ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย จุดเทียนมหามงคล เทียนทำน้ำมนต์หน้าพระสงฆ์ และเทียนนวหรคุณ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย จุดเทียนทอง เทียนเงิน และธูปเทียนหน้าเตียงพระสวดภาณวาร พระสงฆ์เถราจารย์ และพระสงฆ์สวดภาณวาร ผลัดเปลี่ยนกันนั่งเจริญจิตภาวนา อธิษฐานจิต และสวดภาณวารต่อไป จนถึงเวลาอันสมควร เป็นเสร็จพิธีฯ และในวันพรุ่งนี้ (8 ก.ค. 67) จังหวัดหนองคาย จะได้มีการประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ พระอุโบสถ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย