เทศบาลตำบลโพนสา อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การวิจัยเพื่อพัฒนา สาธิต และทดลองติดตั้งระบบตรวจสอบคุณภาพน้ำแบบ Real-time ในระบบผลิตน้ำประปา กับกรมอนามัย

เทศบาลตำบลโพนสา อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การวิจัยเพื่อพัฒนา สาธิต และทดลองติดตั้งระบบตรวจสอบคุณภาพน้ำแบบ Real-time ในระบบผลิตน้ำประปา กับกรมอนามัย

วันนี้ (5 ก.ค. 67) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโพนสา อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ว่าที่ ร.ต.วิทยา คำพวง นายกเทศมนตรีตำบลโพนสา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับ นางสุธิดา อุทะพันธุ์  ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย พร้อมคณะ จากนั้นได้ร่วมกันบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเรื่องการวิจัยเพื่อพัฒนาสาธิตและทดลองติดตั้งระบบตรวจติดตามคุณภาพน้ำ แบบ Real-time ในระบบผลิตน้ำประปา

 

ว่าที่ ร.ต.วิทยา คำพวง นายกเทศมนตรีตำบลโพนสา กล่าวว่า บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเรื่องการวิจัยเพื่อพัฒนาสาธิตและทดลองติดตั้งระบบตรวจติดตามคุณภาพน้ำ แบบ Real-time ในระบบผลิตน้ำประปา มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิจัย พัฒนา สาธิตและทดลองติดตั้งระบบตรวจติดตามคุณภาพน้ำแบบ Real-time เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการน้ำประปาในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้คุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานของกรมอนามัยและเพื่อสนับสนุนการนำนวัตกรรมเทคโนโลยี ระบบตรวจคุณภาพน้ำแบบ Real-time มาใช้ในระบบผลิตน้ำประปาให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลคุณภาพน้ำและจัดการคุณภาพน้ำในครัวเรือนได้อย่างเท่าเทียมกัน

โดยกรอบแนวทางการดำเนินการกรมอนามัย และเทศบาลตำบลโพนสา จะร่วมมือกันทางเทคนิค วิชาการในการพัฒนา ควบคุมระบบตรวจติดตามคุณภาพน้ำแบบ Real time พัฒนาคุณภาพน้ำประปา และแลกเปลี่ยนข้อมูลการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา ทั้งจากระบบตรวจติดตามคุณภาพน้ำแบบ Real time และจากวิธีการอื่น ๆที่ทางผู้วิจัย และเทศบาลตำบลโพนสา ได้ดำเนินการ ซึ่งกรมอนามัยจะดำเนินการพัฒนา สาธิตและทดลองติดตั้งระบบตรวจติดตามคุณภาพน้ำแบบ Real-time พร้อมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ และแนวทาง การบริหารจัดการ ดูแล รักษา เพื่อใช้ประโยชน์จากระบบตรวจติดตามคุณภาพน้ำ แบบ Real-time นี้แก่เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลโพนสา

“เทศบาลตำบลโพนสา จะอำนวยความสะดวกแก่ทีมงาน ผู้วิจัย ในการดำเนินการพัฒนา สาธิตและทดลองติดตั้งระบบตรวจติดตามคุณภาพน้ำ แบบ Real-tirme ในระบบผลิตน้ำประปา ณ ระบบผลิตน้ำประปาของเทศบาลตำบลโพนสา โดยกรมอนามัย จะส่งมอบระบบตรวจติดตามคุณภาพน้ำ แบบ Real-time ที่ทดลองติดตั้งในระบบผลิตน้ำประปาของเทศบาลตำบลโพนสา แบบ Real-time เพื่อนำไปบริหารจัดการให้สามารถเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป” ว่าที่ ร.ต.วิทยา คำพวง นายกเทศมนตรีตำบลโพนสา กล่าว

 

นางสุธิดา อุทะพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัยได้ดำเนินการพัฒนา สาธิต และทดลองติดตั้งระบบตรวจติดตามคุณภาพน้ำแบบ Real-time ในระบบผลิตน้ำประปาของเทศบาลตำบลโพนสาจนสามารถใช้งานได้ตามศักยภาพขอบเขตแนวทางของผู้วิจัย พร้อมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และแนวทางการบริหารจัดการ ดูแล รักษา เพื่อใช้ประโยชน์จากระบบตรวจติดตามคุณภาพน้ำ แบบ Real-time นี้แก่เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโพนสา เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นของการบริหารจัดการน้ำประปาในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานของกรมอนามัย และเพื่อสนับสนุนการนำนวัตกรรมเทคโนโลยี ระบบตรวจติดตามคุณภาพน้ำแบบ Real-time มาใช้ในระบบผลิตน้ำประปาให้ประชาชนเข้าถึงคุณภาพน้ำ และจัดการคุณภาพน้ำในครัวเรือนได้อย่างเท่าเทียม.

 

กลับ กลับหน้าหลัก



ติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย