ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน ตาม “โครงการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” ให้แก่โรงพยาบาลหนองคาย

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน ตาม “โครงการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” ให้แก่โรงพยาบาลหนองคาย

เมื่อเวลา 08.30 น.วันนี้ (5 กรกฎาคม 2567) ณ ห้องประชุมชื่นระวิวรรณ โรงพยาบาลหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย นายสมภพ สมิตะสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน ตาม “โครงการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” ให้แก่โรงพยาบาลหนองคาย โดยมีนายแพทย์สมศักดิ์ ประฏิภาณวัตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย พร้อมด้วยแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลหนองคาย และชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองคาย ร่วมพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน อย่างพร้อมเพรียง

 

 

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ประธานในพิธีได้ถวายคำนับ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดกรวยกระทงดอกไม้ มอบป้ายเครื่องมือแพทย์ให้แก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย และกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลหนองคาย

สำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่พระราชทานให้แก่โรงพยาบาลหนองคายครั้งนี้ได้แก่ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบวิเคราะห์และจัดเก็บภาพในระบบเครือข่าย จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องส่งตรวจหู ตา จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งโรงพยาบาลหนองคาย จะได้นำอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้รับพระราชทานในครั้งนี้ ไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

สำหรับโรงพยาบาลหนองคาย เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 350 เตียง  ให้การรักษาประชาชนในพื้นที่จังหวัดหนองคาย และจังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนชาว สปป.ลาว ที่เดินทางข้ามรักษาอาการเจ็บป่วย ปัจจุบันยังคงมีความต้องการเครื่องมือ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยจำนวนมาก.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย