จังหวัดหนองคาย จัดพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ สระมุจลินท์ วัดพระธาตุบังพวน ต.พระธาตุบังพวน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย

จังหวัดหนองคาย จัดพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ สระมุจลินท์ วัดพระธาตุบังพวน ต.พระธาตุบังพวน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย

 เมื่อช่วงบ่ายวานนี้ (4 ก.ค. 67) นายสมภพ สมิตะสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ สระมุจลินท์ วัดพระธาตุบังพวน ต.พระธาตุบังพวน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย จากนั้นได้จัดริ้วขบวนอัญเชิญขันสาครและที่ตักน้ำไปเก็บไว้ที่ห้องรับรองพลตรีกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น 3 ศาลากลาจังหวัดหนองคาย เพื่อรอนำไปประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2567 และประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ณ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย และในวันที่ 14 กรกฎาคม 2567 จะเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เดินทางไปเก็บรักษาไว้ที่กระทรวงมหาดไทย เพื่อนำไปประกอบพิธีฯตามลำดับขั้นตอนต่อไป

 

สำหรับสระมุจลินท์ หรือ สระพญานาค เป็นสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดหนองคาย อยู่ภายในวัดพระธาตุบังพวน ภายในสระมีรูปปั้นพญานาค 7 เศียรไว้กลางสระ เป็นสระน้ำโบราณที่มีบันทึกไว้ในหนังสือใบลานไว้ที่ภูลวงแห่งนี้ แล้วได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า บรรจุไว้ในองค์พระธาตุ พระมหาเทพหลวงและพระมหาเทพพล พระภิกษุที่ดูแลองค์พระธาตุได้สังเกตเห็นน้ำพวยพุ่งออกมาเป็นสายตลอดเวลาจากปากปล่องภูพญานาค ที่เฝ้ารักษาองค์พระธาตุบังพวน จึงได้ชักชวนญาติโยมขุดสระรองรับน้ำเอาไว้ ครั้นถึงสมัยพระเจ้าวิชุลราช กษัตริย์ล้านช้างได้เสด็จมานมัสการพระธาตุ ช่วง พ.ศ.2043-2063 โปรดให้มีการปรับปรุงตกแต่งสระน้ำแห่งนี้และนิมนต์พระคุณเจ้าจัดทำพิธีมหาพุทธาภิเษก ถือเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ และนำน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้ไปใช้ในพิธีสำคัญในราชสำนักล้านช้างเป็นต้นมา น้ำจากสระมุจลินท์ ถือเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ เคยถูกนำเข้าพิธีสรงมูรธราชาภิเษก พิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา และพิธีสำคัญในรัชกาลปัจจุบันเป็นประจำ.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย