จังหวัดหนองคาย ซักซ้อมพิธีการและจัดริ้วขบวนอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ สระมุจลินท์ วัดพระธาตุบังพวน ต.พระธาตุบังพวน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย ก่อนจะมีพิธีพลีกรรมตักน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ในช่วงบ่ายของวันพรุ่งนี้ (4 กรกฎาคม 2567)

จังหวัดหนองคาย ซักซ้อมพิธีการและจัดริ้วขบวนอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ สระมุจลินท์ วัดพระธาตุบังพวน ต.พระธาตุบังพวน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย ก่อนจะมีพิธีพลีกรรมตักน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ในช่วงบ่ายของวันพรุ่งนี้ (4 กรกฎาคม 2567)

เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (3 ก.ค. 67) นายสมภพ สมิตะสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้นำซักซ้อมพิธีการและจัดริ้วขบวนอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ สระมุจลินท์ หรือ สระพญานาค สระน้ำศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดหนองคาย อยู่ภายในวัดพระธาตุบังพวน ต.พระธาตุบังพวน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย ก่อนจะมีพิธีพลีกรรมตักน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ในช่วงบ่ายของวันพรุ่งนี้ (4 กรกฎาคม 2567)

โดยได้มีการซักซ้อมในทุกขั้นตอน โดยเฉพาะพิธีพลีกรรมตักน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ที่สระมุจลินท์ และขบวนอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ออกจากวัดพระธาตุบังพวน

 

สำหรับสระมุจลินท์ หรือ สระพญานาค เป็นสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดหนองคาย อยู่ภายในวัดพระธาตุบังพวน ภายในสระมีรูปปั้นพญานาค 7 เศียรไว้กลางสระ เป็นสระน้ำโบราณที่มีบันทึกไว้ในหนังสือใบลานไว้ที่ภูลวงแห่งนี้ แล้วได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า บรรจุไว้ในองค์พระธาตุ พระมหาเทพหลวงและพระมหาเทพพล พระภิกษุที่ดูแลองค์พระธาตุได้สังเกตเห็นน้ำพวยพุ่งออกมาเป็นสายตลอดเวลาจากปากปล่องภูพญานาค ที่เฝ้ารักษาองค์พระธาตุบังพวน จึงได้ชักชวนญาติโยมขุดสระรองรับน้ำเอาไว้ ครั้นถึงสมัยพระเจ้าวิชุลราช กษัตริย์ล้านช้างได้เสด็จมานมัสการพระธาตุ ช่วง พ.ศ.2043-2063 โปรดให้มีการปรับปรุงตกแต่งสระน้ำแห่งนี้และนิมนต์พระคุณเจ้าจัดทำพิธีมหาพุทธาภิเษก ถือเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ และนำน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้ไปใช้ในพิธีสำคัญในราชสำนักล้านช้างเป็นต้นมา น้ำจากสระมุจลินท์ ถือเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ เคยถูกนำเข้าพิธีสรงมูรธราชาภิเษก พิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา และพิธีสำคัญในรัชกาลปัจจุบันเป็นประจำ.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย