จังหวัดหนองคาย “Kick off การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน จังหวัดหนองคาย ปี 2567” และในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย เพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยงาน ทั้งด้านบุคลากรและทรัพยากรต่าง ๆ ที่ใช้ในการเผชิญเหตุอุทกภัย และดินถล่ม

จังหวัดหนองคาย “Kick off  การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน จังหวัดหนองคาย ปี 2567” และในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย เพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยงาน ทั้งด้านบุคลากรและทรัพยากรต่าง ๆ ที่ใช้ในการเผชิญเหตุอุทกภัย และดินถล่ม

วันนี้ (3 กรกฎาคม 2567) ณ บริเวณหน้าวัดพระธาตุหล้าหนอง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย นายสมภพ สมิตะสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน กิจกรรม “Kick off  การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน จังหวัดหนองคาย ปี 2567” และในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย ที่จังหวัดหนองคาย โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย ร่วมกับเทศบาลเมืองหนองคาย จัดให้มีขึ้น

 

ปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 และมีฝนตกชุกต่อเนื่องครอบคลุมพื้นที่จังหวัดหนองคาย มาจนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้บางพื้นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีโอกาสได้รับผลกระทบหากมีฝนตกหนักต่อเนื่อง ซึ่งอาจส่งผลต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมไปถึงสัตว์เลี้ยงและพื้นที่ทางการเกษตร ก็อาจได้รับความเสียหายด้วย เพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยงาน ทั้งด้านบุคลากรและทรัพยากรต่าง ๆ ที่ใช้ในการเผชิญเหตุอุทกภัย และดินถล่ม จังหวัดหนองคายจึงได้จัดให้มีกิจกรรม “Kick off  การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน จังหวัดหนองคาย ปี 2567” และในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย ในครั้งนี้ขึ้น โดยมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน อาสาสมัคร มูลนิธิ เจ้าร่วมกิจกรรมฯรวม 50 นาย และมีทรัพยากรประเภทต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 20 คัน

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า กิจกรรม การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน จังหวัดหนองคาย ปี 2567” และในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย เป็นกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการเตรียมความพร้อมของบุคลากร ทรัพยากร ในการเผชิญเหตุ เครื่องไม้ เครื่องมือของหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย แสดงถึงพลัง ความร่วมไม้ร่วมมือของผู้ปฏิบัติที่พร้อมจะช่วยเหลือ และปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยที่ผ่านมาจังหวัดหนองคาย ก็สามารถบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย