จังหวัดหนองคายประชุมแผนปฏิบัติการเร่งรัดการดำเนินงานป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ระยะเร่งด่วน 3 เดือน (1 มิถุนายนถึง 31 สิงหาคม 2567)

จังหวัดหนองคายประชุมแผนปฏิบัติการเร่งรัดการดำเนินงานป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ระยะเร่งด่วน 3 เดือน (1 มิถุนายนถึง 31 สิงหาคม 2567)

วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล ศาลากลางจังหวัดหนองคาย นายสมภพ สมิตะสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการประชุมแผนปฏิบัติการเร่งรัดการดำเนินงานป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ระยะเร่งด่วน 3 เดือน (1 มิถุนายนถึง 31 สิงหาคม 2567) โดยมีนายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พล.ต.ต.พิรัชย์ อุดมพิสุทธิคุณ ผบก.ภ.จว.หนองคาย และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

 

นายสมภพ สมิตะสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย
 
นายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย
 
พล.ต.ต.พิรัชย์ อุดมพิสุทธิคุณ ผบก.ภ.จว.หนองคาย
 

การประชุมมีการรายงานแนวทางการปฏิบัติการ และผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดหนองคาย และการบูรณาการทุกภาคส่วน ในการป้องกัน ปราบปราม แก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ให้เป็นไปตามเป้าหมายฯ.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย