ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ นายหนูกาล เอกสิทธิ์ อายุ 54 ปี ราษฎรบ้านโนนสมบูรณ์ ต.เวียงคุก อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย ผู้พิการทางจิตใจและพฤติกรรม ก่อนเข้ารับการอุปการะในสถานสงเคราะห์

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ นายหนูกาล เอกสิทธิ์ อายุ 54 ปี ราษฎรบ้านโนนสมบูรณ์ ต.เวียงคุก อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย ผู้พิการทางจิตใจและพฤติกรรม ก่อนเข้ารับการอุปการะในสถานสงเคราะห์

เมื่อเวลา 16.00 น.วันนี้ (2 กรกฎาคม 2567) นายสมภพ สมิตะสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วย นางวรรณวิไล กันเพ็ชร์ รองประธานแม่บ้านมหาดไทย , นางอ้อมขวัญ คงทัน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบเงินและสิ่งของให้กับนายหนูกาล เอกสิทธิ์ อายุ 54 ปี ผู้พิการทางจิตใจและพฤติกรรม ที่บ้านเลขที่ 12 หมู่ 5 บ้านโนนสมบูรณ์ ต.เวียงคุก อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย

 

สืบเนื่องจาก นายหนูกาล ได้ทูลเกล้าถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ เข้ารับการสงเคราะห์ในสถานสงเคราะห์ของทางราชการ และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย) จังหวัดปทุมธานี ได้อนุมัติรับตัวนายหนูกาล เข้าอุปการะในสถานสงเคราะห์ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2567 เรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นายหนูกาล ก่อนเข้ารับการอุปการะในสถานสงเคราะห์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในครั้งนี้.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย