จังหวัดหนองคาย จัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ประจำปีพุทธศักราช 2567

จังหวัดหนองคาย จัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ประจำปีพุทธศักราช 2567

วันนี้ (9 มิถุนายน 2567) ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย นายสมภพ สมิตะสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ประจำปีพุทธศักราช 2567

พิธีถวายราชสักการะฯ ที่จัดให้มีขึ้นในครั้งนี้ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตา รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสร็จ และสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศไทยนานัปการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ประธานในพิธีฯ ได้นำผู้เข้าร่วมพิธีฯ ถวายความคำรพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร วางพวงมาลา จุดเครื่องทองน้อย กราบ 1 ครั้ง กล่าวคำถวายราชสดุดี และนำผู้เข้าร่วมพิธีฯ ถวายความคำรพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ทรงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2468 และสืบราชสันตติวงศ์เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 8 แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2477 และเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2489.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย