เทศบาลตำบลวัดธาตุ อ.เมืองหนองคาย สืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2567 เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น เมื่อถึงเดือน 6 ก่อนเข้าสู่ฤดูการทำนา ตามความเชื่อเพื่อเป็นการขอฟ้าขอฝนจากพญาแถน ให้ฝนตกลงมาตามฤดูกาล มีขบวนแห่และขบวนบั้งไฟเข้าร่วมประกวด จำนวน 5 ขบวน

เทศบาลตำบลวัดธาตุ อ.เมืองหนองคาย สืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2567 เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น  เมื่อถึงเดือน 6 ก่อนเข้าสู่ฤดูการทำนา ตามความเชื่อเพื่อเป็นการขอฟ้าขอฝนจากพญาแถน ให้ฝนตกลงมาตามฤดูกาล มีขบวนแห่และขบวนบั้งไฟเข้าร่วมประกวด จำนวน  5 ขบวน 

เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ (8 มิ.ย. 67) ณ บริเวณถนนด้านหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดธาตุ บ.เมืองบาง ต.วัดธาตุ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย  เป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2567 ที่เทศบาลตำบลวัดธาตุ ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และชาวบ้าน 14 หมู่บ้านในเขตตำบลวัดธาตุ จัดให้มีขึ้น มีประชาชนชาวตำบลวัดธาตุ และตำบลใกล้เคียง ร่วมชมร่วมเชียร์ขบวนแห่จำนวนมาก โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานฯ 2 แสนบาท

 

นายปราโมทย์ สุขสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ  กล่าวว่างานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลวัดธาตุ ถือเป็นประเพณีที่จัดขึ้นเป็นประจำในช่วงเดือน 6 ของทุกปี โดยความร่วมมือของหมู่บ้านต่าง ๆ ในเขตตำบลวัดธาตุ  ทั้งนี้เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น  เมื่อถึงเดือน 6 ก่อนเข้าสู่ฤดูการทำนา ชาวบ้านจะได้พร้อมใจกันจัดทำบั้งไฟ ขบวนแห่บั้งไฟ  และจุดบั้งไฟขึ้นสู่ท้องฟ้า ซึ่งตามความเชื่อเพื่อเป็นการขอฟ้าขอฝนจากพญาแถน ให้ฝนตกลงมาตามฤดูกาล เพื่อให้ชาวนาได้มีน้ำเพาะปลูกนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสนุกสนาน ความสามัคคีของคนในชุมชนและหมู่บ้านใกล้เคียงอีกด้วย  เป็นการส่งเสริมบทบาทหน้าที่ของเทศบาลตำบลวัดธาตุในการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป โดยมีขบวนแห่และขบวนบั้งไฟเข้าร่วมประกวด จำนวน  5 ขบวน ประกอบด้วยขบวนแห่บ้านเบิดใหญ่ , บ้านนาคลอง , บ้านเม็ก , บ้านโพธิ์งาม และบ้านสร้างประทาย.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย