จัดหางานหนองคาย ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ด้านการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว ขับเคลื่อนนโยบาย การป้องกัน แก้ไขปัญหาการลักลอบทำงานของคนต่างด้าว การค้ามนุษย์

จัดหางานหนองคาย ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ด้านการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว ขับเคลื่อนนโยบาย การป้องกัน แก้ไขปัญหาการลักลอบทำงานของคนต่างด้าว การค้ามนุษย์

วานนี้ (5 มิ.ย. 67) ที่ด้านหน้าสำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย นางสาวณัฐกานต์ สาจำปา ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีมอบนโยบายและปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ด้านการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว ขับเคลื่อนนโยบาย การป้องกัน แก้ไขปัญหาการลักลอบทำงานของคนต่างด้าว การค้ามนุษย์ เพื่อรับทราบนโยบายจาก นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ถ่ายทอดสดทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Facebook Live และดำเนินการตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

 

ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ให้นายจ้าง สถานประกอบการ มีกำลังแรงงานในการขับเคลื่อนกิจการ ให้สามารถดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่องอย่างถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมป้องกัน แก้ไขปัญหาการลักลอบทำงานของคนต่างด้าว การค้ามนุษย์ การบังคับใช้แรงงาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาราชจักร จังหวัดหนองคาย (กอ.รมน.) ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย และที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย ร่วมพิธีรับมอบนโยบายและปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ด้านการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย