กรมการท่องเที่ยวแจ้งข่าวดี เปิดสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาใหม่ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 จังหวัดหนองคาย เพิ่มอีก 1 แห่ง พร้อมให้บริการผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ครอบคลุมพื้นที่ 9 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ หนองคาย บึงกาฬ กาฬสินธุ์ นครพนม มุกดาหาร เลย สกลนคร หนองบัวลำภู และ อุดรธานี เริ่มตั้งแต่ 4 มิถุนายน 2567 นี้เป็นต้นไป

กรมการท่องเที่ยวแจ้งข่าวดี เปิดสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาใหม่ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 จังหวัดหนองคาย เพิ่มอีก 1 แห่ง พร้อมให้บริการผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ครอบคลุมพื้นที่ 9 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ หนองคาย บึงกาฬ กาฬสินธุ์ นครพนม มุกดาหาร เลย สกลนคร หนองบัวลำภู และ อุดรธานี เริ่มตั้งแต่ 4 มิถุนายน 2567 นี้เป็นต้นไป

 นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า การกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว และการปฏิบัติหน้าที่ของมัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยวทั่วประเทศ ให้เป็นไปตามกฎหมายพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เป็นหนึ่งในภารกิจงานที่สำคัญของกรมการท่องเที่ยว โดยมีสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์เป็นหน่วยงานระดับภูมิภาคของกรมการท่องเที่ยวทั้งสิ้น 7 แห่ง ในกรุงเทพมหานคร จังหวัดชลบุรี จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดนครราชสีมา และพื้นที่ภาคใต้มี 3 แห่ง คือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภูเก็ต และสงขลา

 

 นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว

โดยในเดือนมิถุนายนนี้เตรียมเปิดสาขาใหม่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มอีกหนึ่งแห่ง เนื่องจากเป็นภูมิภาคที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งเดิมมีสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมาเพียงแห่งเดียว ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกการให้บริการแก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการยื่นเอกสารคำขอรับใบอนุญาต ต่ออายุ ยกเลิก และขอคืนหลักประกันในการประกอบธุรกิจนำเที่ยว และใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์หรือผู้นำเที่ยว รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวในเส้นทางรถไฟความเร็วสูง ไทย-ลาว-จีน ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจนปริมาณนักท่องเที่ยวในช่วงงานมหกรรมพืชสวนโลกปี 2569 ที่จังหวัดอุดรธานี

กรมการท่องเที่ยวจึงเปิดสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 จังหวัดหนองคาย เพิ่มอีก 1 แห่ง มีพื้นที่รับผิดชอบ 9 จังหวัด ได้แก่ หนองคาย บึงกาฬ กาฬสินธุ์ นครพนม มุกดาหาร เลย สกลนคร หนองบัวลำภู และ อุดรธานี โดยเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าว

 

สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต 2 อาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย ชั้น 2 เลขที่ 336 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โทรศัพท์ 0 4208 9655 อีเมล Dot-Nongkhai@tourism.go.th

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย