จังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรม “เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” เพื่อแสดงออกซึ่งความรักสามัคคีและความจงรักภักดีในโอกาสมหามงคลของคนทั้งชาติ

จังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรม “เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” เพื่อแสดงออกซึ่งความรักสามัคคีและความจงรักภักดีในโอกาสมหามงคลของคนทั้งชาติ

เมื่อเวลา 13.00 น.วานนี้ (2 มิ.ย. 67) ณ บริเวณพิธี ริมถนนหมายเลข 212 หนองคาย – บึงกาฬ หน้าท่าข้าวเปลือกสุภัคสร อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย ซึ่งเป็นจุดเขตรอยต่อระหว่างจังหวัดหนองคายกับจังหวัดบึงกาฬ นายสมภพ สมิตะสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีกิจกรรม “เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” หลังจากที่นายจุมพฎ วรรณฉัตรสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ นำขบวนเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ เดินทางมาถึงบริเวณพิธีฯ และได้เชิญธงตราสัญลักษณ์ฯ เข้าประจำจุดตั้งธงฯ แล้วเดินทางกลับ

 

โดยนายสมภพ สมิตะสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายความเคารพ กล่าวคำอาศิรวาทถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เชิญธงตราสัญลักษณ์ฯ ลงจากเวทีมาตั้งขบวน จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ได้เคลื่อนขบวนเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ ไปตามเส้นทางถนนหมายเลข 212 ไปยังพุทธอุทยานนานาชาติเทศมณฑลหนองคาย อำเภอโพนพิสัย ส่งมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ ให้นายอำเภอโพนพิสัย ก่อนจะเคลื่อนขบวนเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ ไปตามเส้นทางถนนหมายเลข 212 ไปยังเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมืองหนองคาย ส่งมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ ให้นายอำเภอเมืองหนองคาย ก่อนจะเคลื่อนขบวนเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ ไปตามเส้นทางถนนหมายเลข 212

จนกระทั่งเวลา 19.09 น. ขบวนฯ ก็ได้เดินทางถึงลานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 60 พรรษา อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมส่วนราชการ / หนองคาย ก็ได้เชิญธงตราสัญลักษณ์ฯ เข้าประจำจุดตั้งธงฯ บนเวที และได้เป็นประธานในพิธีเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

โดยจังหวัดหนองคาย ได้มีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ ณ ลานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 60 พรรษา  การจัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย  และจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์ฯ ได้แก่ การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และการแสดงพื้นบ้าน ณ เวทีลานน้ำพุพญานาค

 

การจัดกิจกรรม “เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” ของจังหวัดหนองคายในครั้งนี้ สืบเนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการจัดโครงการ เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการปฏิบัติบูชาโดยน้อมนำแนวทางในเรื่องการดูแลสุขภาพพลานามัยด้วยการออกกำลังกาย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นการเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯ เส้นทางละ 72 คัน รวม 10 เส้นทาง 720 คัน ส่งต่อไปยังทุกจังหวัดและเคลื่อนขบวนธงตราสัญลักษณ์จากทุกภูมิภาคเข้ามายังกระทรวงมหาดไทย เพื่อนำเข้าขบวนเชิญคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ซึ่งจังหวัดหนองคาย อยู่ในเส้นทางที่ 3 มีจังหวัดบึงกาฬเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทาง.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย