จังหวัดหนองคาย /ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี “กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์” ณ วัดพระธาตุบังพวน บ้านพระธาตุบังพวน หมู่ที่ 3 ต.พระธาตุบังพวน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย

จังหวัดหนองคาย /ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี “กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์” ณ วัดพระธาตุบังพวน บ้านพระธาตุบังพวน หมู่ที่ 3 ต.พระธาตุบังพวน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย

เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้ (31 พ.ค.67) นายสมภพ สมิตะสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี “กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์” ณ วัดพระธาตุบังพวน บ้านพระธาตุบังพวน หมู่ที่ 3 ต.พระธาตุบังพวน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย

 

จังหวัดหนองคาย /ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาขึ้นครั้งนี้ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้แสดงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้นำจิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรม ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสัตตมหาสถาน และบริเวณโดยรอบวัดพระธาตุบังพวน มีจิตอาสาพระราชทาน ส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย