ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 10 ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดหนองคาย พร้อมลงสอดส่องโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำโครงการชลประทาน บ้านแดนเมือง ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 10 ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดหนองคาย พร้อมลงสอดส่องโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำโครงการชลประทาน บ้านแดนเมือง ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมสถานีสูบน้ำโครงการชลประทาน บ้านแดนเมือง ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย นายพิฆเนศ ต๊ะปวง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 10 ในฐานะประธาน ก.ธ.จ.หนองคาย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ก.ธ.จ.หนองคาย ครั้งที่ 2/2567 โดยมี ก.ธ.จ.หนองคาย เข้าร่วมประชุม

 

โดยที่ประชุม ก.ธ.จ.หนองคาย ได้รับทราบ -การจัดทำประกันชีวิตให้แก่ ก.ธ.จ. - รูปแบบและข้อกำหนดการใช้เครื่องหมายราชการ ก.ธ.จ. บนเสื้อ เสื้อกั๊ก หมวก ร่ม -แผนงาน/โครงการแนวทางการสอดส่องของ ก.ธ.จ. - ก.ธ.จ.หนองคาย พ้นจากตำแหน่งและการคัดเลือก ก.ธ.จ. แทนตำแหน่งที่ว่าง - การเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ ก.ธ.จ. - การติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการสอดส่องโครงการ ปี 2566 - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณของ ก.ธ.จ. และการคัดเลือกโครงการสอดส่องของ ก.ธ.จ. ปี 2567 และพิจารณาการลงพื้นที่สอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปี 2566-2567 โครงการสถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ บ้านแดนเมือง ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย ของสำนักงานก่อสร้างชลประธานขนาดใหญ่ที่ 5 โดย ก.ธ.จ.หนองคาย มีข้อเสนอคือ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและทางจังหวัดเร่งรัดผู้รับจ้างให้การดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จเร็วขึ้นเนื่องจากล่วงเลยสัญญามานานแล้ว และให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของโครงการให้มากขึ้นและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย

 

หลังจากนั้น ประธาน ก.ธ.จ. และคณะ ก.ธ.จ.หนองคาย ได้ลงพื้นที่สอดส่องโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำโครงการชลประทาน บ้านแดนเมือง รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานและดูพื้นที่ก่อสร้างจริงด้วย.

 

 

ขอขอบคุณภาพข่าว รายละเอียดข่าวจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย