ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวเถลิงศก เปิดงานมหาสงกรานต์อีสานหนองคาย และสมโภชสรงน้ำหลวงพ่อพระใส “สงกรานต์ผ้าขาวม้า สมมาหลวงพ่อพระใส” ประจำปี 2567 ก่อนนำผู้เข้าร่วมงานทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 108 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันปีใหม่ไทย

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวเถลิงศก เปิดงานมหาสงกรานต์อีสานหนองคาย และสมโภชสรงน้ำหลวงพ่อพระใส “สงกรานต์ผ้าขาวม้า สมมาหลวงพ่อพระใส” ประจำปี 2567 ก่อนนำผู้เข้าร่วมงานทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 108 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันปีใหม่ไทย

เมื่อเช้าวันนี้ 13 เม.ย. 67 ที่ลานวัดโพธิ์ชัยพระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย นายสมภพ สมิตะสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดงานมหาสงกรานต์อีสานหนองคายและสมโภชสรงน้ำหลวงพ่อพระใส “สงกรานต์ผ้าขาวม้า สมมาหลวงพ่อพระใส” ประจำปี 2567 โดยกล่าวเถลิงศก ก่อนนำผู้ร่วมงานทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 108 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันปีใหม่ไทย

 

นายอุรุยศ เอียสกุล นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย กล่าวว่า เทศบาลเมืองหนองคาย ร่วมกับ จังหวัดหนองคาย วัดโพธิ์ชัย ส่วนราชการต่าง ๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย จัดให้มีงานมหาสงกรานต์อีสานหนองคายและสมโภชสรงน้ำหลวงพ่อพระใส “สงกรานต์ผ้าขาวม้า สมมาหลวงพ่อพระใส” ประจำปี 2567 ในระหว่างวันที่ 11 - 18 เมษายน 67 เพื่อเป็นการส่งเสริมฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่และถ่ายทอดสู่อนุชนรุ่นหลัง เพื่อรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงานของท้องถิ่นและของชาติ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด และของชาติ อีกทั้งยังเป็นการทำให้สังคมและชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย