รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจสอบมาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิงช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตามสถานีน้ำมันภายในเขตอำเภอเมืองหนองคาย เพื่อสร้างความเป็นธรรมและเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่ใช้บริการสถานีน้ำมันเชื้อเพลิงมีความถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานที่กำหนด

รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจสอบมาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิงช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตามสถานีน้ำมันภายในเขตอำเภอเมืองหนองคาย เพื่อสร้างความเป็นธรรมและเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่ใช้บริการสถานีน้ำมันเชื้อเพลิงมีความถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานที่กำหนด

เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ (3 เมษายน 2567) นายชาญชัย คงทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย , เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานชั่งตวงวัดอุดรธานี ได้ร่วมกันออกตรวจสอบมาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิงช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตามสถานีน้ำมันภายในเขตอำเภอเมืองหนองคาย

 

ด้วยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี เป็นช่วงที่มีประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯจำนวนมากเดินทางกลับภูมิลำเนา และท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ โดยใช้ยานพาหนะส่วนตัวและรถยนต์สาธารณะ ซึ่งการเดินทางมีความจำเป็นต้องใช้บริการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อเป็นเชื้อเพลิงให้กับยานพาหนะของตน กรมการค้าภายในจึงได้ขอความร่วมมือกับบริษัทผู้ค้าน้ำมัน ร่วมตรวจสอบความถูกต้องของหัวจ่ายน้ำมันในความดูแล เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรม สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคว่าจะได้รับปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่ครบถ้วนถูกต้อง ได้รับบริการจากหัวจ่ายน้ำมันมาตรฐาน นอกจากนี้กรมการค้าภายในได้จัดทำโครงการ “ชุดเฉพาะกิจตรวจสอบหัวจ่ายน้ำมัน” ระดมออกตรวจสอบหัวจ่ายน้ำมันตามเส้นทางการเดินทางของประชาชนถนนสายหลักและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่คาดว่าประชานและนักท่องเที่ยวจะเดินทางไปช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2567 และได้มีการประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานชั่งตวงวัด ส่วนภูมิภาค บริษัทผู้ค้าน้ำมัน ผู้แทนกรมธุรกิจพลังงาน และผู้แทนภาคประชาชน ร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ทั้งในถนนสายหลักจากกรุงเทพฯและปริมณฑลมุ่งหน้าสู่ต่างจังหวัด และในเขตพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

การออกตรวจสอบมาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิง ในพื้นที่จังหวัดหนองคายในครั้งนี้ พบว่าหัวจ่ายน้ำมันของสถานีน้ำมันเชื้อเพลิงมีความถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานที่กำหนด.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย