จังหวัดหนองคาย จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 49 รูป ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัดหนองคาย จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 49 รูป ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อเวลา 06.30 น. วันนี้ (2 เมษายน 2567) ณ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง อ.เมือง จ.หนองคาย จังหวัดหนองคาย ได้จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2567 โดยมีนายสมภพ สมิตะสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมีพระศรีวชิรโมลี รองเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย / เจ้าอาวาสวัดชัยพร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมนำพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 49 รูปออกรับบิณฑบาต

 

พิธีทำบุญตักบาตรฯ ที่จัดขึ้นครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิการชาวไทยทุกหมู่เหล่า ตลอดจนเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ จังหวัดหนองคาย จึงได้จึงได้จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในครั้งนี้ขึ้น มีพสกนิกรในจังหวัดหนองคายทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรฯ อย่างพร้อมเพรียง.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย