จังหวัดหนองคาย จัดพิธีบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน และบวชศีลจารีณี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพ่อแม่ผู้ปกครองส่งบุตรหลายเข้าร่วมบรรพชาสามเณรและบวชศีลจารีณี รวมทั้งสิ้น 70 คน

จังหวัดหนองคาย จัดพิธีบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน และบวชศีลจารีณี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพ่อแม่ผู้ปกครองส่งบุตรหลายเข้าร่วมบรรพชาสามเณรและบวชศีลจารีณี รวมทั้งสิ้น 70 คน

เมื่อเวลา 09.09 น.วันนี้ (2 เมษายน 2567) ณ วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ร่วมกับหลายหน่วยงานในจังหวัดหนองคาย ได้จัดให้มีพิธีบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน และบวชศีลจารีณี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่ 1 – 7 เมษายน 2567 โดยมีนายสมภพ สมิตะสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมีพระเทพวชิรคุณ เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย / เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

 

พิธีบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน และบวชศีลจารีณี ที่จัดให้มีขึ้นในครั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามตามหลักทางพระพุทธศาสนาให้แก่เด็กและเยาวชน เพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติในอนาคต และยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างช่วงภาคฤดูร้อนให้เกิดประโยชน์ด้วยการฝึกอบรมตนให้เกิดปัญหา มีความอดทนและมุ่งมั่นในการพัฒนากาย วาจา ใจ ให้เรียบร้อยดีงาม มีพ่อแม่ผู้ปกครองส่งบุตรหลายเข้าร่วมบรรพชาสามเณรและบวชศีลจารีณี รวมทั้งสิ้น 70 คน.
 
กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย