จังหวัดหนองคาย /ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย “กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัฒนธรรมหน้าวัดลำดวน” อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย

จังหวัดหนองคาย /ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย “กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัฒนธรรมหน้าวัดลำดวน” อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย

เมื่อเวลา 09.30 น.วันนี้ (1 เมษายน 66) ) นายสมภพ สมิตะสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย “กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัฒนธรรมหน้าวัดลำดวน” อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย

 

จังหวัดหนองคาย /ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาขึ้นครั้งนี้ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้แสดงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้นำจิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรม ฉีดล้างทำความสะอาดบริเวณบ่อน้ำพุพญานาค ฉีดล้างทำความสะอาดพื้น ทำความสะอาดถนน เก็บกวาดขยะมูลฝอย  ตัดแต่งต้นไม้ ตัดหญ้า และกำจัดวัชพืช ทั้งบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงและพื้นที่โดยรอบ มีจิตอาสาพระราชทาน ส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย