“ยุทธนา ศรีตะบุตร” นายก อบจ.หนองคาย เป็นประธานเปิดการแข่งขัน “โพธิ์ชัยสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด” (โพธิ์ชัยเกมส์ 67) ที่เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.เมืองหนองคาย จัดขึ้น

“ยุทธนา ศรีตะบุตร” นายก อบจ.หนองคาย  เป็นประธานเปิดการแข่งขัน “โพธิ์ชัยสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด” (โพธิ์ชัยเกมส์ 67) ที่เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.เมืองหนองคาย จัดขึ้น

วันที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. ณ สนามกีฬาบ้านนาจันทร์ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา “โพธิ์ชัยสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด”  ประจำปี 2567 (โพธิ์ชัยเกมส์ 67) โดยมี นายกระแสร์ ตระกูลพรพงษ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองคาย เขต 1 ,นายธวัชชัย นันทะมีชัย สจ.หนองคาย เข้าร่วมในพิธี โดยมี นายทองปน วรคันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย กล่าวรายงาน มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ผู้นำชุมชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวตำบลโพธิ์ชัยร่วมในพิธีจำนวนมาก พร้อมกันนี้ นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ได้มอบเงินสนับสนุนการจัดงาน “โพธิ์ชัยสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด” (โพธิ์ชัยเกมส์ 67) จำนวน 100,000 บาท อีกด้วย

 

นายทองปน วรคันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย กล่าวว่า การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ได้จัดขึ้นภายใต้ชื่อ “โพธิ์ชัยเกมส์ 67"โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ในพื้นที่ตำบลโพธิ์ชัยได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยการเล่นกีฬาออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัย ให้สมบูรณ์แข็งแรง นำไปสู้คุณภาพชีวิตที่ดี ไม่ไปมั่วสุมกับอบายมุขและยาเสพติด การกีฬายังช่วยสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความชื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ การปฎิบัติตามกฎหมาย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ก่อให้เกิดความปองดองสมานฉันท์และความสามัคคีในตำบล

 

โดยมีนักกีฬาจากตำบลโพธิ์ชัยจำนวนกว่า 500 คน เข้าร่วมการแข่งขัน ประกอบด้วย บ้านหนาด บ้านคำแค บ้านโนนสังข์ บ้านเนินพระเนาว์ บ้านหนองแดง บ้านร่องเม็ก บ้านนาจันทร์และบ้านม่วงคำ โดยทำการแข่งขัน กีฬาสากล ได้แก่ ฟุตบอล,วอลเลย์บอล,เซปักตะกร้อ เปตอง และกีฬาพื้นบ้าน.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย