จังหวัดหนองคาย ร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยเพื่อการกุศล ภายใต้การรณรงค์สวมใส่ผ้าไทย “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของคนไทยให้คงอยู่สืบไป อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ และเป็นการจัดหารายได้เพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศลของชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองคาย

จังหวัดหนองคาย ร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยเพื่อการกุศล ภายใต้การรณรงค์สวมใส่ผ้าไทย “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของคนไทยให้คงอยู่สืบไป อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ และเป็นการจัดหารายได้เพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศลของชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองคาย

เมื่อช่วงค่ำวันที่ 30 มีนาคม 67 จังหวัดหนองคาย ร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองคาย จัดให้มีกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยเพื่อการกุศล จังหวัดหนองคาย ประจำปี 2567 ภายใต้การรณรงค์สวมใส่ผ้าไทย “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” โดยมีนายสมภพ สมิตะสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ มีนางวรรณวิไล กันเพ็ชร์ รองประธานแม่บ้านมหาดไทย กล่าวรายงาน

 

ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา  ที่ทรงมีต่อปวงพสกนิกร ที่ใต้ฝ่าพระบาท ได้อุทิศพระองค์ปฏิบัติบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปการ เพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎร์ ทรงมุ่งมั่นที่จะสืบสานพระราชปณิธาน ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรม ให้ดำรงอยู่ยั่งยืนตลอดไป จังหวัดหนองคายได้ดำเนินการขับเคลื่อน และขยายผลโครงการตามแนวพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ทั่วทั้งจังหวัด เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ที่มั่นคง ยังผลให้ช่างทอผ้า ช่างหัตถกรรม ผู้ผลิต ผู้ประกอบการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

                        

ในการจัดกิจกรรม “เดินแบบผ้าไทย เพื่อการกุศล” จังหวัดหนองคาย ประจำปี พ.ศ.2567 ในครั้ง จังหวัดหนองคาย ร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน ภูมิปัญญาของคนไทย ให้คงอยู่สืบไป ส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ  และเป็นการจัดหารายได้เพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศลของชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองคาย  โดยจัดให้มีการเดินแบบผ้าไทยภายใต้การรณรงค์สวมใส่ผ้าไทย “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” จำนวน 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทกิตติมศักดิ์ ประเภทบุคคล ประเภททีม และประเภทนักเรียน/เยาวชน รวมผู้ร่วมเดินแบบฯในครั้งนี้กว่า 100 คน.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย