ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นำข้าราชการ และพสกนิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดหนองคาย ประกอบพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” ประจำปีพุทธศักราช 2567

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นำข้าราชการ และพสกนิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดหนองคาย ประกอบพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” ประจำปีพุทธศักราช 2567

เมื่อเวลา 08.30 น. วันนี้ (31 มีนาคม พ.ศ. 2567) ที่หอประชุมประจักษ์ศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย นายสมภพ สมิตะสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นำข้าราชการ และพสกนิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดหนองคาย ประกอบพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” ประจำปีพุทธศักราช 2567 พระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 3 แห่งราชวงศ์จักรี ซึ่งคณะรัฐมนตรี ได้มีมติกำหนดให้วันที่ 31 มีนาคมของทุกปี เป็น “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า”

 

สำหรับการจัดพิธีครั้งนี้ เริ่มจากผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้ถวายพุ่มดอกไม้สด และกล่าวถวายอาศิรวาทราชสดุดี แด่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 3 แห่งราชวงศ์จักรี ที่มีพระมหากรุณาธิคุณทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ และพสกนิกรนานัปการ ทรงนำประเทศชาติสู่ความเจริญรุ่งเรือง ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา การศาสนา เพื่อเป็นการถวายราชสักการะและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ จังหวัดหนองคาย จึงได้จึงได้จัดให้มีพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” ประจำปีพุทธศักราช 2567 ในครั้งนี้ขึ้น.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย