จังหวัดหนองคาย/ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว “กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานวัฒนธรรมเบิ่งเวียงจันทน์ 2” ณ บริเวณลานวัฒนธรรมเบิ่งเวียงจันทน์ 2 บ้านศรีเชียงใหม่ หมู่ที่ 1 ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

จังหวัดหนองคาย/ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว “กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานวัฒนธรรมเบิ่งเวียงจันทน์ 2” ณ บริเวณลานวัฒนธรรมเบิ่งเวียงจันทน์ 2 บ้านศรีเชียงใหม่ หมู่ที่ 1 ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

เมื่อเวลา 10.00 น.วันนี้ (29 มี.ค. 67) นายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว “กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานวัฒนธรรมเบิ่งเวียงจันทน์ 2” ณ บริเวณลานวัฒนธรรมเบิ่งเวียงจันทน์ 2 บ้านศรีเชียงใหม่ หมู่ที่ 1 ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

 

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาที่จัดขึ้นครั้งนี้ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้แสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองหนองคาย “เมืองท่องเที่ยววิถีลุ่มน้ำโขง” โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้นำจิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรม เก็บกวาดขยะมูลฝอย ทำความสะอาดฉีดล้างพื้นลานวัฒนธรรมฯ และภายในบริเวณวัดหาดปทุม มีจิตอาสาพระราชทาน ส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย