ทีมหนองคายร่วมประชุมติดตามผลและการหารือทวิภาคีระหว่างการเยือนต่างประเทศของนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 7/2567

ทีมหนองคายร่วมประชุมติดตามผลและการหารือทวิภาคีระหว่างการเยือนต่างประเทศของนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 7/2567

วันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมจอมมณี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ทีมหนองคายนำโดย นายชาญชัย คงทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วย รองนายก อบจ.หนองคาย , ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย, พาณิชย์จังหวัดหนองคาย, ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย, ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดหนองคาย, ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย, นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย, ผู้แทน ผอ.แขวงทางหลวงหนองคาย และเจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมติดตามผลและการหารือทวิภาคีระหว่างการเยือนต่างประเทศของนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 3/2567 โดยมีนายจักรพงษ์ แสงมณี รมช.การต่างประเทศ เป็นประธาน พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศต่างๆ เข้าประชุมชี้แจงข้อมูล

 

โดยมีวาระเพื่อพิจารณา 13 ประเด็น ประกอบด้วย การเยือนสหรัฐอเมริกาของนายกรัฐมนตรี(การส่งเสริมการผลักดันการขยายการลงทุนจากสหรัฐฯ, ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ด้านการศึกษา การวิจัยฯ, การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทยฯ และส่งเสริมการอบรมเพิ่มทักษะแรงงานนวดไทย และการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการเยือน) การหารือทวิภาคีระหว่างนายกรัฐมนตรีกับนายกรัฐมนตรีแคนาดา(การสนับสนุนการดำเนินโครงการชัดจูง การลงทุน และพิจารณาความเป็นไปได้ในการให้สิทธิประโยชน์, การผลักดันการเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-แคนาดา, MOU โครงการ Teach in Thailand, MOU ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม, การส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับแคนาดา) การเยือนเครือรัฐออสเตรเลียและการหารือทวิภาคีระหว่างนายกรัฐมนตรีกับนายกรัฐมนตรีเครือรัฐออสเตรเลีย(การผลักดันให้มีการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนมากขึ้น, การส่งเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้, การอำนวยความสะดวกด้านการเคลื่อนย้ายแรงงาน)

การหารือทวิภาคีระหว่างนายกรัฐมนตรีกับนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์(การเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์, การส่งเสริมการค้าระหว่างกัน, การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีด้านการเกษตร, การท่องเที่ยว, การส่งเสริมความร่วมมือทางการศึกษา ผ่านการให้ทุนการศึกษาและทุนอบรม) การติดตามผลการเยือนศรีลังกาของนายกรัฐมนตรี(การจัดทำความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา, ารลงทุนด้านพลังงาน, การลงทุนในอุตสาหกรรมประมงของไทยในศรีลังกา, การดำเนินการภายหลังการลงนามความตกลงการค้าเสรีไทยและศรีลังกา)

การเยือนกัมพูชาและการหารือกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชา(การก่อสร้างอาคารที่ทำการศุลกากรสะพานมิตรภาพไทย-กัมพูชา, การใช้หนังสือผ่านแดนชั่วคราวไทย-กัมพูชา, การเปิดสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จ.สระแก้ว, การเปิดสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเสียมราฐ, คณะทำงานด้านหมอกควันข้ามพรมแดนไทย-กัมพูชา, ความร่วมมือเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ, การรื้อฟื้นการเจรจาความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามแดนทางถนน) การเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวของนายกรัฐมนตรี(แผนการจัดการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัด-เจ้าแขวง ไทย-สปป.ลาว ครั้งที่ 11, การก่อสร้างสะพานรถไฟข้ามแม่น้ำโขงแห่งใหม่บริเวณสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1, การติดตามการแก้ไขปัญหาอัตราค่าบริการที่ไม่แน่นอนในการขนถ่ายสินค้าที่ Vientiane Logistics Park, การจัดทำ Technical Arrangemant เพื่อรองรับการเดินรถไฟจากสถานีท่านาแล้งไปยังสถานีเวียงจันทน์, การติดตามการหาทางออกข้อกำหนดของฝ่ายลาวให้รถบรรทุกจากไทยต้องเปลี่ยนรถหัวลากตู้คอนเทนเนอร์เป็นรถหัวลากของฝ่ายลาวที่จุดผ่านแดน, การเร่งรัดการจัดตั้งพื้นที่ควบคุมร่วมกัน, การจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมระหว่างไทย-สปป.ลาว-เมียนมา และการดำเนินโครงการสนับสนุน สปป.ลาว ในการจัดทำแผนที่พื้นที่เสี่ยงไฟป่า, การจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปี สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 (หนองคาย-เวียงจันทน์) การเยือนบรูไนดารุสซาลามของนายกรัฐมนตรี(ความร่วมมือระหว่างกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกับ Brunei Investment Agency, การจัดประชุมคณะทำงานร่วมด้านการเกษตร ครั้งที่ 1)

การเยือนมาเลเซียของนายกรัฐมนตรี(การขยายพื้นที่ด่านที่จะยกเลิก ตม.6 และการใช้บัตรผ่านแดนชั่วคราวเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว, การยกเลิกภาษีศุลกากรสำหรับสินค้าผ่านแดนของมาเลเซีย, การอำนวยความสะดวกข้ามแดน, แผนงานและกิจกรรมร่วมกับฝ่ายมาเลเซียเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว) การเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของนายกรัฐมนตรี(การส่งออกข้าว, การเปิดตลาด/ส่งออกโคมีชีวิต, โครงการ Landbridge, ความเชื่อมโยงไทย-ลาว-จีน)

การเยือนญี่ปุ่นและการหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น(กระทรวง METI เสนอจัดตั้งกลไก Energy and industrial Dialoque การเยือนเกาหลีใต้ของนายกรัฐมนตรี(การเจรจาความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ, โครงการลงทุนผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของบริษัทเอกชนเกาหลีใต้ในประเทศไทย)

 

โดยนายชาญชัย คงทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้นำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมการจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปี สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1(หนองคาย-เวียงจันทน์) กำหนดการเดินทางของนายกรัฐมนตรีในการลงพื้นที่จังหวัดหนองคาย.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย