ผู้ตรวจราชการ กรมการจัดหางาน ตรวจติดตามงานดำเนินงานจัดหางานจังหวัดหนองคายและตรวจเยี่ยมศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้างจังหวัดหนองคาย เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการรองรับการนำเข้าแรงงานตาม MOU

ผู้ตรวจราชการ กรมการจัดหางาน ตรวจติดตามงานดำเนินงานจัดหางานจังหวัดหนองคายและตรวจเยี่ยมศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้างจังหวัดหนองคาย เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการรองรับการนำเข้าแรงงานตาม MOU

วันนี้ ( 26 มีนาคม 2567) ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย นายโอวาท ทองบ่อมะกรูด ผู้ตรวจราชการ กรมการจัดหางาน ได้เดินทางมาตรวจติดตามงานดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567 ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคายและตรวจเยี่ยมศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้างจังหวัดหนองคาย โดยมีนางสาวณัฐกานต์ สาจำปา  ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วย ข้าราชการ  พนักงานราชการ และลูกจ้างให้การต้อนรับ

 

โดยในช่วงเช้าได้ตรวจติดตามงานดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567 ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย  จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมศูนย์แรกรับฯ เป็นแห่ง ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP ชั้น 2 ถนนมิตรภาพอุดร – หนองคาย จังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นด่านแรกที่ให้ความรู้แรงงานชาวลาวที่จะเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทย เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคในการทำงาน และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ สามารถนำไปพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ การจ้างแรงงานต่างชาติถูกกฎหมายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ”

สำหรับผลการดำเนินการ หลังสถานการณ์โควิด – 19 คลี่คลายและกลับมาเปิดศูนย์แรกรับฯ (วันที่ 28 มี.ค. 65) จนถึงปัจจุบัน มีนายจ้างแจ้งนำเข้าแรงงาน จำนวน 58,326 ราย มีแรงงานเข้าอบรม และออกใบอนุญาตทำงานแล้ว จำนวน 124,929 ราย.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย