โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย จัดพิธีมอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อย นักเรียนระดับชั้น อนุบาล 3 ประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย จัดพิธีมอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อย นักเรียนระดับชั้น อนุบาล 3 ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. ที่หอประชุมโรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย นายสามารถ ดวงคำน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อย นักเรียนระดับชั้น อนุบาล 3 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง ร่วมในพิธี  ในโอกาสนี้ นายสามารถ ดวงคำน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ ได้กล่าวชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

 

 
 

นายสามารถ ดวงคำน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ กล่าวว่า ทางโรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ ได้จัดกิจกรรมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาลขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ปกครอง เล็งเห็นถึงความสำคัญทางการศึกษาของบุตรหลาน รวมถึง ส่งเสริม ปลูกฝัง ด้านคุณธรรม จริยธรรม สร้างความภาคภูมิใจในการศึกษาเล่าเรียน และเป็นแรงผลักดันให้บุตรหลานประสบความสำเร็จทางการศึกษาเพื่อเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไปในอนาคต.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย